Místo šťastné cesty za poznáním.

HODNOTY ŠKOLY

Chceme být školou, ve které se děti rády učí. Uděláme všechno pro to, aby si děti v naší škole uchovaly svou vnitřní svobodu a přirozenou zvídavost. Budeme se snažit, aby si každé dítě osvojilo sebehodnocení, aby poznalo samo sebe a své procesy učení, tzn. pochopilo, jak se nejlíp učí. Budeme škola aktivní v rámci širší komunity, zapojená do dění ve městě.

POSTAVENÍ A ROLE UČITELE VE ŠKOLE

Roli učitele vnímáme jako průvodce s přirozenou autoritou, který zároveň dokáže nadchnout a podporovat zvídavost dětí. Učitel má respektující přístup k dětem, které v atmosféře důvěry nemají strach položit otázku. Děti se podílí na tvorbě společně dodržovaných pravidel. Učitel je sám schopen kooperace, vyhledává informace, má chuť se sám vzdělávat.

FINANCE

Je pro nás důležité, aby školné bylo nízké, protože chceme, aby škola byla široce přístupná. Plánujeme slevový program pro sourozence a v budoucnu také stipendijní program pro sociálně znevýhodněné děti. Ve školním roce 2016/17 bude měsíční školné 3000,- Kč.

VZTAHY S RODIČI

Rodiče jsou přizváni jako partneři, spolupracují s učiteli i vedením školy a sdílejí vizi školy.

ŠKOLNÍ PROSTOR A VYBAVENÍ

Školu chceme vybudovat v blízkosti přírody. Vnitřním vybavením chceme dětem vytvořit připravené a podnětné prostředí pro učení, na jehož tvorbě se podílejí děti (a z počátku při výstavbě/rekonstrukci i rodiče). Pomůcky jsou uzpůsobené zážitkovým metodám učení, využívaným ve škole.

ŽIVOTOSPRÁVA VE ŠKOLE

Přejeme si vytvořit příjemné prostředí, kde je společné stolování radostnou událostí v klidné atmosféře. Důležité je pro nás propojení stravování se zdravým životním stylem. Chceme věnovat pozornost tomu, co děti jedí a pijí.

ORGANIZACE ŠKOLY

Chceme vybudovat školu s prvním i druhým stupněm, družinou, školním klubem a výdejnou jídla, která bude zapsána v rejstříku škol MŠMT od 1. 9. 2016. Činnost základní školy i ostatních součástí bude podle platné legislativy MŠMT.  Navazujeme na činnost Sdružené školy Jako doma zastřešenou spolkem Mondík, z. s., která ve školním roce 2015/2016 zajišťuje vzdělávání celkem 21 dětí od 1. do 5. třídy zapsaných v režimu domácího (individuálního) vzdělávání a dětí předškolních.

Naše škola bude mít maximální kapacitu 60 dětí. Plánujeme vytvořit i přípravný ročník pro děti s odloženou školní docházkou a děti s doporučením z Pedagogicko-psychologické poradny. Chceme v naší škole integrovat děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Školní družina bude otevřena od 7:30 a děti zde budou mít prostor pro sdílení. Školní vyučování bude začínat 9:00. S poznatky získanými ve škole mohou děti dále pracovat v odpolední družině v čase do 16.30, která nabízí podnětné a rozšiřující aktivity. Odpolední program chceme obohatit o zájmové kroužky, do jejichž vedení plánujeme zapojit rodiče našich žáků.

FORMY A METODY VÝUKY

Učení bude probíhat v pohyblivých blocích, ve kterých děti budou mít prostor plánovat vlastní postup v rámci jednotlivých předmětů i vybírat vhodné pomůcky. Naše škola chce učit děti spolupracovat v malých, věkově smíšených skupinách. Rádi se necháme inspirovat různými moderními pedagogickými směry (pedagogika M. Montessori, intuitivní vzdělávání, problémové učení, myšlenkové mapy).

Chceme učit pomocí zážitkových metod, tzv. learning by doing, a provázat výuku s realitou, okolním světem. Máme zájem o rozvoj individuálních dovedností, schopností a nadání dítěte. Budeme rozvíjet nejen intelektové, ale i další schopnosti, jako je manuální zručnost, tvořivost, emoční inteligence, nenásilná komunikace apod. Jde nám o celkový osobnostní rozvoj. K rozvoji klíčových kompetencí povedeme projektové dny a týdny.

Domácí úkoly fungují jako nabídka dalšího rozvoje žákům. Děti si vedou svoje portfolio o vlastním pokroku a vědí, proč a co se učí. Ranní přivítání a zahájení výuky bude probíhat v komunitním kruhu. Nové komunikační technologie budeme rádi rozumně využívat. Preferujeme zážitkové a aktivizující učení. Učivo by mělo být vždy provázané s reálným životem.

Chcete nás podpořit?

Přemýšlíte, jaké neziskové organizaci přispějete? Nyní nově můžete i nám. Je to jednoduché. Stačí přispět a vyplnit tento formulář, který nám odešlete na email katerina.fajfrova(zavináč)gmail.com. My vám na oplátku vystavíme potvrzení od daru, které můžete přiložit ke svému daňovému přiznání.

Děkujeme všem, kteří nám svou pomocí, penězi či morální podporou pomáhají k tomu, že se náš sen stává skutečností. Děkujeme.

Miloslav Lorenc

Team Test s.r.o.

Stáňa Šálková Nechvílová

Hana Hamplová

Hana Lorencová

Alena Fajfrová

Josef a Jiřina Soukupovi

Ondra Kaválek

Jiřina Saňová

Lukáš Tisoň

Eva Haunerová

Eva Mikešová

Matěj Kocourek

Jitka Kociánová

Jaroslav Kučera

Matěj Trejtnar

Vladimíra Hanušová

Jan Staroba

Lenka Petrlíková Mašková

Jindřich Monček

Besta Zápy, s.r.o.

JE Group s.r.o.

Drogerie Teta

Rehabe s.r.o.

 

 

Zůstaňte s námi v kontaktu. 

Vaše jméno

Váš email

Ke dni 17. srpna bylo na tomto projektu odpracováno 2099 dobrovolnických hodin.