Projekt ROZVOJ DOVEDNOSTÍ V ZŠ OTEVŘENO (CZ.02.3.68/0.0/18_063/0011605)

je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na podporu vzdělávání žáků prostřednictvím činnosti školního asistenta v ZŠ a ŠD, podporu spolupráce s rodiči žáků v rámci vzdělávacích seminářů, realizaci ICT výuky, 2 zájmových klubů a projektových dnů v ŠK a zapojení odborníků z praxe.

Projekt je realizován v období 1. 1. 2019 až 31. 12. 2020.

 

Projekt NOVÉ MOŽNOSTI PRO ŽÁKY, PEDAGOGY A RODIČE V ZŠ OTEVŘENO

je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, podporu vzdělávání žáků prostřednictvím činnosti školního asistenta a podporu spolupráce s rodiči žáků v rámci vzdělávacích seminářů.