Zápis dětí do ZŠ Otevřeno, z. ú. pro školní rok 2020/2021
se bude konat v termínu 7. a 8. 4. 2020 od 15 do 18 hodin.

 

V ZŠ Otevřeno nám jde o vyvážený kolektiv dětí, který co nejvíce odpovídá běžnému sociálnímu prostředí. V rámci přijímání dětí vycházíme z doporučení veřejné ochránkyně práv – ombudsmanky. Kapacita školy v prvním ročníku je 8 míst v souladu se strategickým záměrem školy. V případě většího zájmu uchazečů rozhodujeme o přijetí zejména na základě těchto kritérií: 

 

  1. posilování sourozeneckých vazeb a slaďování rodinného a pracovního života rodičů – přijímání sourozenců 
  • přednostně jsou přijímány děti, jejichž sourozenec je již žákem školy –  v rámci posilování sourozeneckých vazeb (za splnění tohoto kritéria 2 body)
  • přednostně jsou přijímány děti, jejichž rodič je zaměstnancem školy – v rámci slaďování rodinného a pracovního života rodičů (za splnění tohoto kritéria 2 body)
  1. podpora kontinuity vzdělávání dítěte ve vazbě na rodinný výchovný systém – soulad výchovného systému rodiny a výchovně – vzdělávacího systému školy
  • zákonní zástupci znají a sdílejí alternativní pedagogický přístup – otevřenost ke spolupráci se školou ze strany rodičů:

– rodiče absolvovali rozhovor s vedením školy písemně podložený vyplněním krátkého dotazníku (za splnění tohoto kritéria 1-3 body)

– rodiče se zúčastnili akce pořádané školou dle svého výběru viz Harmonogram akcí – po telefonické domluvě (za splnění tohoto kritéria 1 bod)

Přednostně jsou přijímány děti dle počtu získaných bodů.

V případě shody počtu bodů jednotlivých kritérií bude rozhodovat los – losování proběhne za přítomnosti školské rady, bude veřejné.