Zápis dětí do ZŠ Otevřeno, z. ú. pro školní rok 2019/2020 proběhne ve dnech 

3. a 4. dubna 2019 v čase 16:00 až 18:00.

V ZŠ Otevřeno nám jde o vyvážený kolektiv dětí, který co nejvíce odpovídá běžnému sociálnímu prostředí. V rámci přijímání dětí vycházíme z doporučení veřejné ochránkyně práv – ombudsmanky. Kapacita školy v prvním ročníku je 8 míst v souladu se strategickým záměrem školy. V případě většího zájmu uchazečů rozhodujeme o přijetí zejména na základě těchto kritérií:

 

  1. posilování sourozeneckých vazeb a slaďování rodinného a pracovního života rodičů – přijímání sourozenců
  • přednostně jsou přijímány děti, jejichž sourozenec je již žákem školy –  v rámci posilování sourozeneckých vazeb (za splnění tohoto kritéria 2 body)
  • přednostně jsou přijímány děti, jejichž rodič je zaměstnancem školy – v rámci slaďování rodinného a pracovního života rodičů (za splnění tohoto kritéria 2 body)
  1. podpora kontinuity vzdělávání dítěte ve vazbě na rodinný výchovný systém – soulad výchovného systému rodiny a výchovně – vzdělávacího systému školy
  • zákonní zástupci znají a sdílejí alternativní pedagogický přístup – otevřenost ke spolupráci se školou ze strany rodičů:

– rodiče absolvovali rozhovor s vedením školy (za splnění tohoto kritéria 1 bod)

– rodiče se účastnili akce pořádané školou dle svého výběru (za splnění tohoto kritéria 1 bod)

Přednostně jsou přijímány děti dle počtu získaných bodů.

V případě shody počtu bodů jednotlivých kritérií bude rozhodovat los – losování proběhne za přítomnosti školské rady, bude veřejné.