Mgr. Milada Staňková

Mgr. Milada Staňková

ředitelka

Pocházím z Plzně, poté jsem se přestěhovala do Prahy a nyní bydlíme s rodinou ve vesnici Káraný, kousek od Brandýsa nad Labem, kde si užíváme života v klidu a v přírodě.

Moje kurikulum zahrnuje studium na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, obor Učitelství 2. stupně – český jazyk a literatura, francouzský jazyk a literatura. Francouzština, Francie a Frankofonie jsou zároveň mým velkým koníčkem. Ve Francii jsem strávila několik studijních pobytů. Ráda cestuji, čtu a sportuji.

Po studiu i při něm jsem učila francouzštinu na různých jazykových školách a institutech, na dvou pražských gymnáziích a střední škole v Klánovicích. Zároveň jsem se věnovala překládání a korekturám. Mám zkušenost i s výukou českého jazyka na Základní škole waldorfské v Jinonicích.

Nyní, po rodičovské dovolené, jsem zde a jsem ráda, že mohu dělat práci, která má hlubší smysl. Ztotožňuji se s filozofií školy jakožto šťastné cesty za poznáním a mám radost, že po ní jdu spolu s dětmi. Baví mě jejich pohled na svět a jsou pro mě bohatým zdrojem inspirace. Těší mě, že mám co dát i já jim.

Více o mně v přiloženém životopise.

Mgr. Blanka Kaválková

Mgr. Blanka Kaválková

výchovná poradkyně, speciální pedagožka

Narodila jsem se v Praze, kde jsem bydlela do svých 32 let. Nyní žiju s manželem a našimi třemi dětmi v Mečeříži, malé vesnici nedaleko Benátek nad Jizerou. Přáli jsme si dát ve výchově dětem svobodu, a proto jsme odešli z Prahy a užíváme si venkovského života.

Už od malička jsem toužila starat se o děti, a tak mě má studia zavedla nejdříve na střední zdravotnickou školu a pak na vyšší odbornou školu humanitárního poradenství. Své studium jsem zakončila na Pedagogické fakultě UK, obor Speciální pedagogika. Při vysoké škole jsem si vyzkoušela různé způsoby péče o děti a ve svém experimentování jsem pokračovala i po dokončení studií. Měla jsem také možnost podívat se, jak se pracuje s dětmi ve světě (Švédsko, Holandsko). V Čechách jsem pracovala ve Speciálně pedagogickém centru, kde jsem na částečný úvazek pracovala i při rodičovské dovolené. Výchova mých tří dětí a partnerství s mým mužem mi připravilo tu nejkrásnější cestu učení. Proto se už deset let věnuji tématu partnerské komunikace a poslední roky se snažím své zkušenosti a vědomosti předávat těm, kdo o to stojí. Lektoruji kurzy Zkušeností k respektování a dál se s chutí vzdělávám. Velkou výzvou pro mě bylo založit školu, která bude místem, kde děti mohou být svobodné a učení je pro ně zábavnou a smysluplnou činností.

Více o mně v přiloženém životopise.

Hana Bahníková

Hana Bahníková

učitelka

Po gymnáziu jsem si jako obor studia vybrala hotelnictví a cestovní ruch. Pracovala jsem v cestovní kanceláři, poté 12 let jako mistrová odborného výcviku a učitelka odborných předmětů pro obory cestovní ruch, hotelnictví a gastronomie na Střední odborné škole a odborném učilišti Horky nad Jizerou. Působila jsem také jako lektorka kurzů angličtiny pro dospělé.

Od roku 2008 do roku 2012 jsem byla součástí týmu Mateřského centra Benátky jako lektorka výtvarných a pohybových aktivit, členka rady a spolu-organizátorka chodu MC. Absolvovala jsem rekvalifikační kurz Lektor programů v mateřských centrech, kde jsem se poprvé setkala s Montessori pedagogikou a začala se o ní více zajímat. Zúčastnila jsem se dalších kurzů a seminářů – Informativní kurz Montessori pedagogiky pro rodiče, Respektovat a být respektován a Zkušeností k respektování. V Mateřském centru jsem pak vedla dílničky s prvky Montessori. V tomto duchu se snažím vychovávat i své 2 dcery. Společně jsme navštěvovaly například programy a akce klubu Mondík a Montessori centra Go Kids v Kosmonosích.

V současné době pracuji také jako účetní v rodinné firmě (kvalifikační kurz účetnictví, mzdové účetnictví a daňový specialista) a jako hospodářka v obci Krásná Ves.

V roce 2012 jsem si splnila svůj dětský sen a začala se více věnovat keramice a výtvarnému oboru.  Po doplnění kvalifikace (obor keramik – modelář) jsem si vybudovala vlastní keramickou dílnu, kde vedu keramické kroužky pro děti a dospělé. Spolupracuji se ZŠ Katusice (pravidelné keramické kroužky a výtvarné aktivity pro děti i rodiče), s okolními obcemi (tematické dílny), s pěveckým sborem Jiřičky Mladá Boleslav (člen rady, spolupořádání letních táborů a soustředění, pomoc při realizaci vystoupení, účetnictví) a jsem členkou Krásnoveského spolku (pořádání sportovních a kulturních akcí pro děti z obce, účetnictví).

Dokončila jsem kvalifikační kurz Pedagog volného času a dále studuji učitelstsví pro 1. stupeň na Západočeské univerzitě v Plzni.

V Benátkách jsem prožila 32 let svého života.  Jsem šťastná, že se svými dětmi zažijeme svou vysněnou školu právě v tomto krásném městě.

Mgr. Jiřina Botošová, DiS.

Mgr. Jiřina Botošová, DiS.

učitelka

Narodila jsem se na jižní Moravě. Od roku 2006 žijeme s manželem a čtyřmi dětmi v Benátkách nad Jizerou.

Již při studiu na gymnáziu v Brně jsem se věnovala dětem v zájmových kroužcích. Po maturitě jsem studovala Vyšší pedagogickou školu ve Svatém Janu pod Skalou. Škola nás seznamovala s alternativními směry, obzvlášť s Montessori pedagogikou, kterou jsem mohla poznat též v praxi při krátkodobé stáži v Singapuru.

Po absolutoriu jsem učila dva roky na prvním stupni základní školy ve Stochově u Kladna a dva roky ve Mšeném – lázních. Při zaměstnání jsem ještě studovala dálkově magisterské studium v Českých Budějovicích obor „učitel náboženství a etiky“.

S Montessori pedagogikou jsem se opět setkala až v Benátkách nad Jizerou, kde jsem se svými dětmi začala navštěvovat Klub Mondík. Protože jsem chtěla tuto metodu poznat více, přihlásila jsem se do diplomového kurzu Montessori pedagogiky zaměřeného na děti mladšího školního věku. Pod spolkem Mondík jsem pak pracovala jako lektorka montessori programů a také jako lektorka lesního klubu.

Setkání s lesní pedagogikou mě velice nadchlo. Mohla jsem pozorovat, jak jsou děti v přírodě šťastné. Les je totiž ono „připravené prostředí“ (výraz z Montessori pedagogiky), které děti rozvíjí. V té době už mí synové začali chodit do školy. Časté nemoci, únava, s kterou se ze školy vraceli, a další okolnosti, nás přivedli na myšlenku domácího vzdělávání. Tři roky DV byly pro nás všechny velmi obohacující. Od zahájení činnosti ZŠ Otevřeno jsem učitelkou nejmenších dětí – tedy dětí v 1. a 2. ročníku.

Více o mně v přiloženém životopise.

Přemysl Kopecký

Přemysl Kopecký

učitel

Vyrůstal jsem v Praze, kde jsem rovněž vystudoval střední průmyslovou školu a absolvoval obor Kybernetika a měřící systémy na elektrotechnické fakultě ČVUT. Při mých studiích jsem se podílel na organizaci různých volnočasových akcí pro mládež a navštěvoval kurz učitelství odborných předmětů. Má záliba v práci s dětmi má kořeny v době, kdy jsem byl členem skautského oddílu. Mým velkým koníčkem byl také basketbal, kde jsem objevil důležitost dobře sehraného týmu.

Z Prahy jsme se s manželkou Janou přestěhovali do středočeských Milovic abychom následně zakotvili v Lysé nad Labem, kde vychováváme naše tři dcery a jednoho syna. Jako mladý inženýr jsem začal pracovat v automobilovém průmyslu, kde jsem působil po sedm let na různých technických a vedoucích pozicích a měl jsem tak příležitost podílet se na vývoji nejnovějších technologií.

Po narození naší třetí dcery jsem se rozhodl trochu zvolnit tempo a být více na blízku své rodině a přátelům v místě kde žiji. Krátce jsem působil jako průvodce v lesním klubu Mondík. Díky této zkušenosti jsem i své další úsilí nasměroval do oblasti vzdělávání. Než jsem nastoupil do ZŠ Otevřeno, podílel jsem se v neziskové organizaci na rozjezdu projektu zaměřeného na rozvoj podnikavosti u dětí na základních školách.

Mou snahou je vytvořit s dětmi jeden sehraný tým, kde každý je jedinečnou osobností a společně můžeme objevovat výzvy, které přináší svět kolem nás.

Pavlína Smetanová

Pavlína Smetanová

asistentka pedagoga

Dana Salačová

Dana Salačová

asistentka pedagoga, odpolední družina

Ve Zdětíně u Benátek nad Jizerou bydlíme s rodinou od roku 2007. Otázka vzdělávání našich dvou synů mě zprvu zavedla do Mateřského centra Benátky nad Jizerou, kde jsem se podílela na vedení Montessori programů. Zásadní momenty pro mě nastaly v kurzu Respektovat a být respektován, partnerská komunikace ve vztahu k dětem v zodpovědné výchově.

Práce s dětmi mne dovedla po studiích v technických povoláních na Pedagogickou fakultu v Hradci Králové na Humanitní studia, kde se dál vzdělávám nejen v odkazu a filozofii naší školy. Zároveň jsem začala studovat akreditovaný kurz MŠMT pro asistenty pedagoga.

Zajímám se o psychologii a psychoterapii, mám ráda umění, hudbu a literaturu. Sbírám bylinky a všemožně z nich vyrábím.

Lenka Petrlíková Mašková

Lenka Petrlíková Mašková

hospodářka

Vystudovala jsem Obchodní akademii v Praze, pět let jsem dálkově studovala VŠE v Jindřichově Hradci a od svých 19 let pracuji v neziskových organizacích (Děti Země, od roku 2001 Arnika), kde jsem získala řadu zkušeností (jako vedoucí centrální kanceláře, výkonná ředitelka, vedoucí kampaně „Za náhradu PVC v nemocnicích“, koordinátorka dobrovolníků aj.). Dlouhodobě se zabývám finančním řízením a nyní působím na pozici projektové účetní v Arnice – program Toxické látky a odpady.

V roce 2007 jsem spoluzakládala Mateřské centrum Benátky, kde jsem do června 2015 vedla pravidelné programy pro děti a organizovala aktivity pro rodiče (výlety, semináře a přednášky). V roce 2011 mě oslovila Montessori pedagogika a absolvovala jsem kurz Respektovat a být respektován. Starší dcera (od 2. do 5. třídy) a mladší dcera (od 1. třídy) se učí v individuálním (domácím) vzděláváním v ZŠ Na rovině. Tato škola je pro mě velkou inspirací, jak v dětech podporovat jejich přirozenou chuť se vzdělávat na základě vnitřní motivace, a pomáhá i mně v osobním rozvoji a posílení mých rodičovských kompetencí. Školu si tak s radostí vychutnávají moje děti i já jako rodič – a za to jsem ZŠ Na rovině vděčná.

Ve školním roce 2015/2016 jsem se s Ilonou Krejčí podílela na organizačním zajištění fungování Sdružené školy Jako doma pod Spolkem Mondík a také na přípravných pracích pro vznik ZŠ Otevřeno. Pro své děti chci školu, která vytváří prostředí a situace podporující jejich rozvoj a s kterou můžu s radostí spolupracovat a vzájemně se rozvíjet.

Více o mně v přiloženém životopise.

Kateřina Fajfrová, DiS.

Kateřina Fajfrová, DiS.

zakladatelka školy, administrativa, odpolední družina

Narodila jsem se v Mladé Boleslavi a téměř celý svůj život bydlím v Benátkách nad Jizerou, kde jsem prožila více než 20 let ve skautském oddíle. Po škole (VOŠ Mills, obor Sociální práce) jsem během šesti let vystřídala tři zaměstnání (Dům dětí a mládeže, prodejnu outdoorového vybavení Rock Point a cestovní kancelář Adventura s.r.o.). V CK Adventura jsem pracovala v oddělení Adventurateambuilding, kde jsme pořádali firemní zážitkové kurzy zaměřené na stmelení týmu a rozvoj spolupráce a komunikace ve skupině. Poté jsem nastoupila na mateřskou. Nyní mám tři krásné prince: Matouše, Jonáše a Františka. Mé děti mě zavedly do lesní školky a odtud už byl jen malý krůček k touze po založení základní školy.

Markéta Bühler

Markéta Bühler

strategický rozvoj školy, učitelka

Vyrůstala jsem a studovala v Praze, zároveň jsem měla možnost zažít kouzlo a sílu zdánlivě obyčejného života na vesnici. V roce 2004 jsme s přáteli založili pobočku mezinárodního hnutí zabývající se osobním rozvojem, vzděláváním a propojováním lidí napříč gendrem, barvou pleti, lokací a vyznáním. Od roku 2006 jsem pak jeho koordinátorkou zastupující Českou republiku. Díky tomu jsem se mohla zúčastnit a spolupořádat několik mezinárodních konferencí a projektů. Tyto zkušenosti a další studium mne pak nasměřovali blíže k práci s komunitním kruhem, vedením ženských kruhů a osobním terapiím. Další mou krásnou příležitostí byla pak v letech 2012 – 2015 práce zástupkyně ředitelky MŠ Go Kids Centrum.
Vzdělávání dětí a dospělých mne stále baví a inspiruje, tak si velice vážím příležitosti spolupracovat v prostředí a s lidmi, kde kromě mnoha dalších kvalit je otevřenost stále přítomná. Je pro mne velkým darem najít takovéto láskyplné místo pro naše děti, kde se cítí svobodně, jsou šťastné, mohou se smysluplně vzdělávat a objevovat svou velikost a talenty. Stejně tak tento prostor vlastní prací podporovat a pomoci jej dále rozvíjet.
Lilla Körmendy

Lilla Körmendy

provozní pracovnice

Narodila jsem se ve městě Čarnkuf v Polsku. Když mi bylo 20 let, tak jsem se odstěhovala do České republiky. Dlouhé roky jsem pracovala na II. ZŠ Pražská jako uklízečka. Mám dvě dcery a dva vnuky. Ráda se věnuji rodině, dětem, vaření a pečení. Na ZŠ Otevřeno se mi líbí, že jsou k sobě děti kamarádské. Líbí se mi, že děti mají předmět komunikace, kde se mohou bezpečně vypovídat.

Jiří Škvrna

Jiří Škvrna

dobrovolník IT

Narodil jsme se v Mladé Boleslavi a nyní bydlím na Bradleci. I když jsem vystudoval elektrotechniku, baví mě sebevzdělávání, techniky mentalizace, mindfullness, závodně otužování a hlavně práce mezi lidmi. Větší část léta jsem s rodinou a přáteli pod tee-pee s Ligou lesní moudrosti. Jsem rodinný typ, vychovávám tři puberťáky a jedno mimino. Byl jsem u všech porodů a tomu poslednímu jsem i pomáhal na svět. Jsem rád, že mohu skromným dílem pomáhat rozvíjet naši otevřenou školu v duchu vzájemného respektu a hravého učení. Ve škole mám na starost IT techniku, pomáhám s vedením dětí v hodinách pracovní výchovy a na školních výjezdech.
Adam Köppel

Adam Köppel

dobrovolník - technické vzdělávání

Adam není učitel. Dokonce si dlouho myslel, že nemá děti rád (teda kromě těch svých vlastních). Nakonec se ukázalo, že nedokáže odolat jednoduchému faktu, že se děti v ZŠ Otevřeno učí nadšeněji než dospělí. To zjistil, když u nás rok učil fyziku a trochu biologii. Také ale zjistil, že učení (netrénované) dospělé vysiluje, takže si dal od něho po roce zase pauzu. Ale od dětí už si dát pauzu nedokázal, takže s Markem Fajfrem pokračuje ve vedení kroužku robotiky. Ta má výhodu, že se neučí, ale prožívá.
Josef Soukup

Josef Soukup

školník

Narodil jsem se ve Václavově u Slavonic v Jižních čechách. Na Hrušov, kde dlouhé roky žiji, jsem se přistěhoval za svou ženou. Máme syna, dceru a tři vnoučata. Většinu svého pracovního života jsem strávil ve Škodovce a také jako místostarosta obce Hrušov. Nyní jsem v důchodu a rád pomáhám svým dětem se školou, kterou s přáteli založili. V ZŠ Otevřeno se mi nejvíc líbí, když tam nejsou děti a já mám klid na práci 🙂