Připravujeme nové webové stránky

Informace na stávajících stránkách mohou být mírně zastaralé

Místo šťastné cesty za poznáním.

HODNOTY ŠKOLY

Jsme školou, ve které se děti rády učí. Děláme všechno pro to, aby si děti v naší škole uchovaly svou vnitřní svobodu a přirozenou zvídavost. Snažíme se, aby si každé dítě osvojilo sebehodnocení, aby poznalo samo sebe a své procesy učení, tzn. pochopilo, jak se nejlíp učí. Jsme škola aktivní v rámci širší komunity, zapojená do dění ve městě.

POSTAVENÍ A ROLE UČITELE VE ŠKOLE

Roli učitele vnímáme jako průvodce s přirozenou autoritou, který zároveň dokáže nadchnout a podporovat zvídavost dětí. Učitel má respektující přístup k dětem, které v atmosféře důvěry nemají strach položit otázku. Děti se podílí na tvorbě společně dodržovaných pravidel. Učitel je sám schopen kooperace, vyhledává informace, má chuť se sám vzdělávat.

FINANCE

Je pro nás důležité, aby byla škola široce přístupná. Od školního roku 2018/19 stanovujeme školné dle individuální domluvy.

VZTAHY S RODIČI

Rodiče jsou přizváni jako partneři, spolupracují s učiteli i vedením školy a sdílejí vizi školy.

ŠKOLNÍ PROSTOR A VYBAVENÍ

Škola je umístěna v blízkosti přírody. Vnitřním vybavením dětem vytváříme připravené a podnětné prostředí pro učení, na jehož tvorbě se mají možnost podílet. Pomůcky jsou uzpůsobené zážitkovým metodám učení, využívaným ve škole.

ŽIVOTOSPRÁVA VE ŠKOLE

Přejeme si vytvořit příjemné prostředí, kde je společné stolování radostnou událostí v klidné atmosféře. Důležité je pro nás propojení stravování se zdravým životním stylem. Věnujeme pozornost tomu, co děti jedí a pijí.

ORGANIZACE ŠKOLY

Jsme základní škola s prvním i druhým stupněm, družinou, školním klubem a výdejnou jídla, zapsaná v rejstříku škol MŠMT k 1. září 2016. Činnost základní školy i ostatních součástí probíhá podle platné legislativy MŠMT.

Navazujeme na činnost Sdružené školy Jako doma zastřešenou spolkem Mondík, z. s., která ve školním roce 2015/2016 zajišťovala vzdělávání celkem 21 dětí od 1. do 5. třídy zapsaných v režimu domácího vzdělávání a dětí předškolních.

Naše škola má v současné době maximální kapacitu 62 dětí. Děti mají možnost učit se ve věkově smíšených skupinách a spolupracovat na společných projektech. S dětmi pracují pedagogové a asistenti pedagogů. V naší škole integrujeme děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Děti mohou do školy docházet denně od 7:30 do 16:30 hodin. Ranní školní družina je otevřena před začátkem výuky a děti zde mají prostor pro sdílení a aktivity vycházející z jejich potřeb. Odpolední program je obohacen outdoorovou družinou, výtvarnými aktivitami a kroužky brazilského Jiu-Jitsu, tenisu, robotiky, mladého vědce, IT a hry na flétnu.

FORMY A METODY VÝUKY

Učení probíhá v pohyblivých blocích, ve kterých mají děti prostor plánovat vlastní postup v rámci jednotlivých předmětů a vybírat si pro práci vhodné pomůcky. Naše škola učí děti spolupracovat ve věkově smíšených skupinách. Věříme, že když se děti učí navzájem, je to ideální způsob, jak je respektována zóna nejbližšího vývoje. Učí se popsat problém, což bývá často důležitější než samotné řešení.

Naši učitelé a asistenti jsou inspirováni různými moderními pedagogickými směry a metodami (pedagogika M. Montessori, intuitivní pedagogika, problémové učení, myšlenkové mapy). Učíme pomocí zážitkových metod, tzv. learning by doing, a propojujeme výuku s realitou, okolním světem.

Máme zájem o rozvoj individuálních dovedností, schopností a nadání dítěte. Snažíme se rozvíjet nejen intelektové, ale i další schopnosti, jako je manuální zručnost, tvořivost, emoční inteligence, nenásilná komunikace apod. Jde nám o celkový osobnostní rozvoj. K rozvoji klíčových kompetencí vedeme projektové dny a týdny. Hru vnímáme jako důležitou součást objevování a učení. Domácí úkoly fungují jako nabídka dalšího rozvoje žákům. Děti si vedou svoje portfolio o vlastním pokroku a vědí, proč a co se učí. Ranní přivítání a zahájení výuky probíhá v komunitním kruhu. Rozumně využíváme nové komunikační technologie.

Děkujeme všem, kteří nám svou pomocí, penězi či morální podporou umožňují kráčet po naší šťastné cestě za poznáním.

Míla a Hanka Lorencovi

Team Test s.r.o.

Stáňa Šálková Nechvílová

Hana Hamplová

Lukáš Vopravil

Alena Fajfrová

Josef a Jiřina Soukupovi

Ondra Kaválek

Sylva a David Krejčí

Petra a Martin Pakostovi

Jana a Přemek Kopečtí

Linda Sklenářová a Míra Dalibor

Alena Kopecká

Ondra Najman

Monika Just

Markéta a Martin Bühler

Vlasta a Michal Dejakovi

Martina a Adam Köppelovi

Evropská unie

ŠKODA AUTO a. s.

Nicole Kopp

Jan Kroča

Lucie Baťková

Ondřej Batěk

Soňa Mužíková

Jiřina Saňová

Lukáš Tisoň

Eva Haunerová

Eva Mikešová

Matěj Kocourek

Jitka Kociánová

Jaroslav Kučera

Matěj Trejtnar

Lenka Kružíková a Aleš Křístek

Dana Salačová a Lukáš Kurucz

Renata a Kamil Schusterovi

Monika a Vítek Brodských

Zdeňka a Petr Malý

Vladimír Dědek

Jiří Škvrna

NF pro rozvoj plného vědomí

Táňa Kadlecová

Marcela Chmelařová

Jan Kavalír

MŠMT

Jaroslav Mervínksý

Kytary.cz

Lenka Šikalová a Jiří Dimitrov

Vladimíra Hanušová

Jan Staroba

Lenka Petrlíková Mašková

Jindřich Monček

Besta Zápy, s.r.o.

JE Group s.r.o.

Drogerie Teta

Rehabe s.r.o.

Miroslava a Dušan Ševčíkovi

Martina a Michal Zemancovi

Dana Vodičková Rejzková

Olga Kovaříková

František Tichý

Jana Hrázská

Jan Sýkora

Eva Dittrich a Katka Kuberová

Lukáš Tirner

Josef Plíhal

Matúš Čechvala

Karel Bendl

Marek Miškovský

Veronika Kaločová

Daniel Sittek

Eva Macková a David Bartoš

Chcete nás také podpořit?

Přemýšlíte, jaké neziskové organizaci přispějete? Nyní nově můžete i nám. Je to jednoduché. Stačí přispět a vyplnit tento formulář, který nám odešlete na email katerina.fajfrova(zavináč)gmail.com. My vám na oplátku vystavíme potvrzení od daru, které můžete přiložit ke svému daňovému přiznání.

Před zahájením prvního školního roku bylo na tomto projektu odpracováno více než 3000 dobrovolnických hodin. I nadále pracuje hodně zapojených lidí dobrovolně, nebo nad rámec svých pracovních úvazků.