První školní den se velmi vydařil a my se těšíme na zážitky, které nám nový školní rok přinese.

Jsme rádi, že můžeme být po prázdninách zase spolu. Oslavovali jsme příchod prvňáčků i nových učitelů do našeho týmu. V neposlední řadě jsme slavnostně otevřeli nově upravené prostory naší školy. Během uplynulých dvou let budova prošla rozsáhlou rekonstrukcí, která vyvrcholila o letních prázdninách – výsledkem je pět krásných učeben, výdejna jídla s jídelnou a další zázemí pro chod školy. I na tomto místě bychom rádi poděkovali panu Ing. Janu Kavalírovi za to, že nás před lety odvážně ubytoval a opětovně školu podpořil i při navyšování kapacity tak, abychom měli možnost i nadále každý rok přibírat osm nových prvňáčků.

Nově navýšená kapacita na sto žáků celkem nám vedle prezenční výuky žáků umožní splnit si jeden z našich krátkodobých cílů. Ke vzdělávání přizveme přibližně třicet žáků zapsaných v domácím vzdělávání (děti, které se vzdělávají doma a budou v průběhu roku pravidelně přezkušováni). Je pro nás čest spolupracovat na tomto projektu s Juditou Kapicovou, odbornicí na tento způsob vzdělávání v České republice.

Ale máme i další, dlouhodobé plány. Pokud nám to pandemická situace umožní, zařadíme do života školy i programovou nabídku pro benáteckou i širší odbornou veřejnost. Tyto aktivity se stanou v budoucnu hlavní náplní kulturně-vzdělávacího centra založeného při škole. Přáli bychom si také založit školu střední, navazující na koncept vzdělávání v naší základní škole.

Za to, že dnes stojíme tak daleko na naší šťastné cestě za poznáním, vděčíme celé řadě lidí, kteří v průběhu času naši školu menším či větším dílem podpořili a o jejichž práci a pomoc jsme se mohli opřít. Naše kořeny sahají do lesního klubu Mondík (Jiřka Botošová, Gabča Vocásková) a sdružené školy Jako Doma (Ilona Krejčí, Lenka Petrlíková Mašková, Eva Sochová, Lída Vitoušková). Velký dík patří také bývalé zřizovatelce a ředitelce Blance Kaválkové, a bývalé ředitelce Miladě Staňkové a jejímu týmu.

Kateřina Fajfrová, Marek Fajfr, Olga Novotná, Pavel Soukup a Zuzana Vopravilová Hamplová
zřizovatelé školy