Čas pro přijetí vlastní odpovědnosti

Čas pro přijetí vlastní odpovědnosti

Výjimečný školní rok pomalu končí. Byl to transformační rok. Každého přiměl něco změnit. Když už nic jiného, tak alespoň názor na to, že neexistují jistoty, které nám dovolí nepřevzít odpovědnost. Sami za sebe, za své prožívání, jednání. V naprosto nové situaci a ve...
Bravo, (přesto) opakovat…!?

Bravo, (přesto) opakovat…!?

Zaslechl jsem onehdy úvahu, že by současní žáci, kteří strávili převážnou část školního roku v distanční výuce, měli vlastně nejlépe celý ročník opakovat. Jinak podle navrhovatelů budou v budoucím životě oproti spolužákům “zaostalejší”, budou méně uplatnitelní na trhu...