Bravo, (přesto) opakovat…!?

Bravo, (přesto) opakovat…!?

Zaslechl jsem onehdy úvahu, že by současní žáci, kteří strávili převážnou část školního roku v distanční výuce, měli vlastně nejlépe celý ročník opakovat. Jinak podle navrhovatelů budou v budoucím životě oproti spolužákům “zaostalejší”, budou méně uplatnitelní na trhu...