Výjimečný školní rok pomalu končí. Byl to transformační rok. Každého přiměl něco změnit. Když už nic jiného, tak alespoň názor na to, že neexistují jistoty, které nám dovolí nepřevzít odpovědnost. Sami za sebe, za své prožívání, jednání. V naprosto nové situaci a ve změti informací jsme jako Odysseus proplouvali mezi Skyllou a Charybdou. V řeckých bájích to byly mořské příšery, v našich časech to je odpovědnost za dodržování mnohdy oprávněných přesto omezujících hygienických nařízení na jedné straně a odpovědná snaha za udržení podmínek pro “žitelně” strávený čas (třeba) ve škole, ponechání si možnosti přemýšlení zdravým selským rozumem i odpovědné hájení nedotknutelnosti práv na “různé svobody” na straně druhé.

Přijetí odpovědnosti od nás vyžadovalo neustálé vyhodnocování vstupních informací i vnímání podprahových vjemů, hledání rovnováhy mezi krajnostmi, hledání a nalézání zlaté střední cesty. V prostředí školy to znamenalo „ukrýt“ děti pod roušku jen po nezbytnou dobu a jinak jim zaručit možnost volně dýchat. Přijmout odpovědnost znamenalo ponechat děti před monitorem počítače v rámci distanční výuky jen po vskutku užitečnou dobu a odvážně i s rozvahou umožnit dětem nějakou alternativní formu sociálního kontaktu. Přijetí zodpovědnosti znamenalo také ještě více promýšlet, jaký užitek má pro žáky zvolený obsah učiva, zda je to učení jen „pro školu“, aby byly alibisticky splněny očekávané výstupy, nebo zda je to také učení “pro život”, jehož důležitost není tradovaná a na první pohled zřejmá.

Ano, doba právě končícího školního roku od nás vyžaduje uplatnit opět poněkud pozapomenuté lidské vlastnosti – odvahu, rozvahu i důvěru. Odvahu přijímat určitou míru zdravého rizika za svá rozhodnutí. Rozvahu, aby člověk nejednal v emocích, ve strachu, na základě jednostranného vidění. A důvěru, že vše se děje ve prospěch nás, našeho poznání, důvěru v příznivý průběh našeho „života běhu“. Jen díky tomu můžeme získat nové zkušenosti a dovednosti, abychom obstáli v tomto „novém světě“ – světě trvalých změn…

Přeji dětem i nám dospělým klidné slunečné i vlahé léto v plné vlastní síle.

Za všechny z Otevřena
Mgr. Jindřich Monček, ředitel školy