V minulém měsíci jsme převzali stavbu rozšiřující stávající prostory školy. Práce na navýšení kapacity školy na původně plánovaných 90 žáků se dostávají do finální fáze.

V září 2016 jsme zahájili provoz naší školy se schválenou kapacitou 42 žáků. Díky stavebním úpravám v druhém roce provozu se nám podařilo zvýšit kapacitu o dalších 20 žáků. Ani tato kapacita však neodpovídala našemu původnímu záměru mít v každém ročníku zhruba osm až deset žáků. Hlavní překážkou v dosažení cílové kapacity 90 žáků byly nedostačující prostory.

Záměr se nyní daří realizovat díky ochotě Ing. Jana Kavalíra, majitele Apartmán Hotelu Na Staré Koleji, v jehož prostorách škola sídlí. Byla přebudována část suterénu a v uplynulém měsíci došlo k předání stavby. V současné době již dotváříme podobu nové učebny, šatny a výdejny jídla s jídelnou.

Domácí vzdělávání

Nový prostor poskytuje zázemí pro větší počet žáků, než jsme původně plánovali. Vzniká tím jednak komfortní prostor pro žáky prezenčního studia, a zároveň nám to umožňuje přizvat k zápisu zájemce z řad dětí v tzv. domácím vzdělávání. Jedná se o děti, které z různých důvodů zůstávají doma, většinou je učí rodiče. Do školy, kde jsou zapsaní, chodí fyzicky jen několikrát ročně k ověření vlastních studijních pokroků. Těchto dětí je v celé České republice jen několik promile z ročníku, stát tento způsob vzdělávání oficiálně umožňuje pro první i druhý stupeň.

Souhlasné stanovisko Benátek

Nedílnou součástí komplexní žádosti o navýšení kapacity je souhlasné stanovisko obce. Vedení města Benátky nad Jizerou s navýšením kapacity souhlasí. Za souhlasné stanovisko městu děkujeme.

Co nás ještě čeká

Žádost o navýšení kapacity jsme zaslali na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a současně také na Krajský úřad Středočeského kraje. Pro úspěšné završení akce zbývá ještě vyjádření stavebního úřadu, krajské hygienické stanice a hasičů. Tato vyjádření bychom měli získat po kolaudaci, která proběhne v létě tohoto roku.