Ředitel školy ZŠ Otevřeno, z. ú. podle §183, odst. 2) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, oznamuje výsledek zápisu do první třídy pro školní rok 2023/2024:

ID čísla přijatých dětí:

ZSO07

ZSO01

ZSO09

ZSO11

ZSO03

ZSO02

ZSO12

ZSO04

ZSO06

ZSO10

ZSO13d

ZSO14d

 

ID čísla nepřijatých dětí:

ZSO05

ZSO08

 

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí k základnímu vzdělávání, za oznámená. 

V Benátkách nad Jizerou, dne 26. 4. 2023

Mgr. Marek Fajfr, Ph.D.

ředitel školy