Projekt ROZVOJ DOVEDNOSTÍ V ZŠ OTEVŘENO (CZ.02.3.68/0.0/18_063/0011605)

je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na podporu vzdělávání žáků prostřednictvím činnosti školního asistenta v ZŠ a ŠD, podporu spolupráce s rodiči žáků v rámci vzdělávacích seminářů, realizaci ICT výuky, 2 zájmových klubů a projektových dnů v ŠK a zapojení odborníků z praxe.

Projekt je realizován v období 1. 1. 2019 až 31. 12. 2020.

 

Projekt NOVÉ MOŽNOSTI PRO ŽÁKY, PEDAGOGY A RODIČE V ZŠ OTEVŘENO

je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, podporu vzdělávání žáků prostřednictvím činnosti školního asistenta a podporu spolupráce s rodiči žáků v rámci vzdělávacích seminářů.

Projekt OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL

je projekt Evropské Unie, jehož cílem je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě.

Cílem projektu MLÉKO DO ŠKOL je snížení deficitu vápníku u dětské populace, zlepšení stravovacích návyků dětí, výchova budoucích spotřebitelů a zajištění odbytu mléka pro zemědělce.

Projekt UČÍME SE PODNIKAVOSTI

je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je vybudování odborné platformy 42 center kolegiální podpory s kvalifikovanými pracovníky, kteří budou schopni efektivně sdílet a předávat své zkušenosti v oblasti podpory podnikavosti žáků základních škol.

Projekt SPORTUJ VE ŠKOLE

Před či po skončení výuky cvičitelé učí děti základům oblíbených sportů, jakými jsou basketbal, volejbal či fotbal. Využívají u toho vyzkoušené metody navržené odborníky ze sportovních organizací. Zároveň také rozhýbávají školáky pomocí nejrůznějších her, opičích drah a dalších zábavných sportovních aktivit..

TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Společnost ŠKODA AUTO podpořila technické vzdělávání našich žáků.