Nové děti přijímáme i v průběhu školního roku.

V tuto chvíli máme přijatých 49 žáků zapsaných v prvním až devátém ročníku. Stále nabízíme možnost přihlásit k nám děti do ročníků, které zatím nemají kapacitu plnou. Maximální kapacita školy je pro tento rok 62 dětí. Pro další školní rok dojde k navýšení celkové kapacity školy na 99 dětí.

1. ročník – 8 dětí; 2. ročník – 7 dětí; 3. ročník – 9 dětí; 4. ročník – 4 děti;

5. ročník – 6 dětí; 6. ročník – 5 dětí; 7. ročník – 6 dětí; 8. ročník – 2 děti;

9. ročník – 2 děti

Zájemci o školní docházku se mohou obrátit na Markétu Bühler – marketa.buhler@otevrenozs.cz; 777 266 398.

V průběhu školního roku pořádáme různé akce pro veřejnost, při nichž se zájemci mohou seznámit s prostředím a atmosférou školy. Oficiální zápis do prvních ročníků pak probíhá každý rok v dubnu. 

Žádost o přijetí dítěte do 1. ročníku Základní školy Otevřeno, z.ú.