Mgr. Jindřich Monček

Mgr. Jindřich Monček

ředitel

Motto: Na vzdělávání mě čím dál tím víc těší setkávat se s novými lidmi, jejich inspirujícími otázkami a pohledy na svět. Fascinuje mě, že mohu být účasten ve vzájemném obohacování prostřednictvím „myšlení za roh“  nebo při hovorech „od srdce k srdci“, kdy probíhá komunikace ve vzájemném „flow“.
Ve volném čase mě to čím dál tím více táhne k dělání věcí, které jsem odkládal kvůli vytížení prací. Dovolil jsem si odejít po třiceti letech „z pravidelné práce“. Plním si sny, ke kterým jsem se nedostal: odjet do Himalájí, plavat s delfíny, pobýt sám týden v horách nebo týden strávit ve tmě. Vrátit se k autorským písním, přihlásit se na kurz snowboardingu, do výcviku systemických konstelací nebo uspořádat mužské kruhy. A často vyrážím do blízké nebo vzdálenější přírody, se psem nebo s „hamakou“.
Mé pracovní zkušenosti: zakladatel a doposud zřizovatel Základní školy JEDNA RADOST v Poděbradech, po dobu pěti let její první ředitel. Projekt soukromé školy završil mé dosavadní pětadvacetileté hledání „ideálního modelu“ smysluplného přátelského vzdělávání dětí v rámci stávajícího systému. Mám předchozí desetiletou zkušenost s vedením velké státní základní školy v Poděbradech, nejprve jako zástupce ředitele a později jako její ředitel. Od roku 2003 pracuji ve školách jako kvalifikovaný videotrenér v tématech management třídy a efektivní komunikace učitele. Od roku 2006 vedu kurzy programu Psaním a čtením ke kritickému myšlení. Od roku 2012 poskytuji mentorskou podporu učitelům a ředitelům základních i středních škol. Vystudoval jsem PedF UK Praha, obor učitelství pro 1. stupeň základní školy se zaměřením na hudební výchovu. Věnuji se spirituálnímu rozvoji, pěstuji sport, hudbu, pobyt ve volné přírodě. Jsem rozvedený, mám dvě děti (18 a 12 let).

Více o mně v přiloženém životopise. 

Markéta Bühler

Markéta Bühler

zástupkyně ředitele, třídní učitelka druhého trojročí

Vyrůstala jsem a studovala v Praze, zároveň jsem ale měla možnost zažít kouzlo a sílu zdánlivě obyčejného života na vesnici.

V roce 2004 jsme s přáteli založili pobočku mezinárodního hnutí zabývající se osobním rozvojem, vzděláváním a propojováním lidí napříč genderem, barvou pleti, lokací a vyznáním. Od roku 2006 jsem pak jeho koordinátorkou zastupující Českou republiku. Díky tomu jsem se mohla zúčastnit a spolupořádat několik mezinárodních konferencí a projektů. Tyto zkušenosti a další studium mne pak nasměrovaly blíže k práci s komunitním kruhem, vedením ženských kruhů a osobním terapiím.

Další mou krásnou příležitostí byla pak v letech 2012 – 2015 práce zástupkyně ředitelky MŠ Go Kids Centrum v Kosmonosích. 

Vzdělávání dětí a dospělých mne stále baví a inspiruje, tak si velice vážím příležitosti spolupracovat v prostředí, kde je kromě mnoha dalších kvalit stále přítomná otevřenost. Je pro mne velkým darem najít takovéto láskyplné místo pro naše děti, kde se cítí svobodně, jsou šťastné, mohou se smysluplně vzdělávat a objevovat svou velikost a talenty. Stejně tak chci tento prostor vlastní prací podporovat a pomáhat jej dále rozvíjet.

Mgr. Jiřina Botošová, DiS.

Mgr. Jiřina Botošová, DiS.

třídní učitelka prvního trojročí

Narodila jsem se na jižní Moravě. Od roku 2006 žijeme s manželem a čtyřmi dětmi v Benátkách nad Jizerou.

Již při studiu na gymnáziu v Brně jsem se věnovala dětem v zájmových kroužcích. Po maturitě jsem studovala Vyšší pedagogickou školu ve Svatém Janu pod Skalou. Škola nás seznamovala s alternativními směry, obzvlášť s Montessori pedagogikou, kterou jsem mohla poznat též v praxi při krátkodobé stáži v Singapuru.

Po absolutoriu jsem učila dva roky na prvním stupni základní školy ve Stochově u Kladna a dva roky ve Mšeném – lázních. Při zaměstnání jsem ještě studovala dálkově magisterské studium v Českých Budějovicích obor „učitel náboženství a etiky“.

S Montessori pedagogikou jsem se opět setkala až v Benátkách nad Jizerou, kde jsem se svými dětmi začala navštěvovat Klub Mondík. Protože jsem chtěla tuto metodu poznat více, přihlásila jsem se do diplomového kurzu Montessori pedagogiky zaměřeného na děti mladšího školního věku. Pod spolkem Mondík jsem pak pracovala jako lektorka montessori programů a také jako lektorka lesního klubu.

Setkání s lesní pedagogikou mě velice nadchlo. Mohla jsem pozorovat, jak jsou děti v přírodě šťastné. Les je totiž ono „připravené prostředí“, které děti rozvíjí. V té době už mí synové začali chodit do školy. Časté nemoci, únava, s kterou se ze školy vraceli, a další okolnosti, nás přivedli na myšlenku domácího vzdělávání. Tři roky DV byly pro nás všechny velmi obohacující. Od roku 2016 pracuji jako učitelka nejmladších dětí v ZŠ Otevřeno.

Více o mně v přiloženém životopise.

Dana Salačová

Dana Salačová

učitelka, vychovatelka v družině

Od roku 2007 bydlím se svou rodinou ve Zdětíně u Benátek nad Jizerou. Má cesta k práci s větším kolektivem dětí se ukázala po absolvování kurzu Respektovat a být respektován, i když jsem v té době stále ještě profesně kotvila na poli ergoterapií v sociálních oblastech. Ze zájmu jsem absolvovala kurzy o efektivním učení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, osvědčila jsem se v akreditovaném kurzu asistenta pedagoga a vzdělala se v kurzech, kde se kladly Velké otázky o světě prostřednictvím filozofie. Za velký přínos a možnost osobního růstu ve svém životě považuji především výcvikový a výukovým program tělesně zakotveného prožívání Focusing, výcvik v Satiterapii a v Systemických a rodinných konstelacích.

Tento školní rok dokončuji bakalářské studium na Pedagogické fakultě v Hradci Králové v oboru Transkulturní komunikace. Hlavními pilíři oboru jsou antropologie člověka a lidského myšlení, politická a sociální etika, filozofie a studium světových náboženství.

Baví mě toulat se po lesích, chodit pěšky a objevovat nová místa. Obdivuji svět, sbírám v něm byliny, chovám zvířata, miluji hudbu, zpěv, tvoření, četbu a umění. 

Těší mě trávit čas společně s dětmi. Ráda se nořím do jejich světa, který je pro mně obrovským zdrojem inspirace.

 

Kateřina Fajfrová, DiS.

Kateřina Fajfrová, DiS.

zakladatelka školy, učitelka, vychovatelka v družině

Narodila jsem se v Mladé Boleslavi a téměř celý svůj život bydlím v Benátkách nad Jizerou, kde jsem prožila více než dvacet let ve skautském oddíle. Tato léta mě naučila především zkoušet nové a nebát se odpovědnosti. Po škole (VOŠ Mills, obor Sociální práce) jsem během šesti let vystřídala tři zaměstnání (dům dětí a mládeže, prodejnu outdoorového vybavení Rock Point a cestovní kancelář Adventura s.r.o.). V CK Adventura jsem pracovala v oddělení teambuilding, kde jsme pořádali firemní zážitkové kurzy zaměřené na stmelení týmu a rozvoj spolupráce a komunikace ve skupině. Během této životní etapy jsem dálkově vystudovala pedagogiku volného času na UK v Praze.

Mám tři krásné syny: Matouše, Jonáše a Františka. Mé děti mě zavedly do Lesního klubu Mondík. Brzy jsem se stala jednou z členek sdružení a činnost spolku dodnes podporuji. Velmi jsem si přála dopřát svým dětem i v dalších letech šťastnou cestu za poznáním, a tak se zrodila myšlenka založit základní školu.

Od roku 2016 působím v ZŠ Otevřeno na různých pracovních pozicích (vychovatelka v družině, tělocvikářka a administrativní podpora).

Ráda trávím čas v přírodě, tichu a samotě. Těší mě ale také čas strávený s rodinou, nebo ve společnosti přátel na hudebních, sportovních i pracovních setkáních. 

Bc. Zuzana Wildová

Bc. Zuzana Wildová

učitelka, speciální pedagožka, výchovná poradkyně, metodička prevence

Užívám si práci s dětmi na základní škole, to je přesně moje skupina. Jejich svět, o který se můžu starat, tvořit bezpečné prostředí a přinášet inspiraci, mě bez přestání motivuje generovat bambilion aktivit a projektů. Posledních sedm let pracuji jako učitelka ZŠ a MŠ, učím anglický jazyk praktickou cestou a zároveň zastávám roli školního metodika prevence a výchovného poradce.

Ve společnosti LAG Podralsko se podílím na realizaci projektů podporujících inkluzivní školství, rozvoj výuky angličtiny a rovných příležitostí. Ráda dělám práci, která má smysl, která je v kontaktu s dětmi a dává prostor vlastní kreativitě. Fasacinují mě oblasti Montessori pedagogiky a speciální pedagogika, které nahlížím psychologickou optikou, zkoumám je a převádím do praktických činností, u kterých se pak všichni něco naučíme. 

Jsem vděčná za příležitost připojit se do tohoto voňavého a Otevřeného prostředí, vážím si spolupráce se srdcaři a nadšenci. Pocit radosti mi přináší také překapávaná káva s mlékem a agávovým sirupem nebo třeba sušenky s čokoládovými kousky. Sama ale nejsem z cukru, ráda jezdím vodu, procházím se českou přírodou v dešti nebo sněhu. Momentálně je mým hrdinou (vedle superhrdinů z Otevřena) Stanislav Petrov, takže moje životní motto bude nakonec něco jako: „Pořádně se zamysli, než zmáčkneš ten gombik“.

Více o mne v mém životopise.

Ing. Marcela Meidinger

Ing. Marcela Meidinger

učitelka

V 70.letech jsem vystudovala matematický obor na Vysoké škole ekonomické v Praze, ale následná práce v oblasti výpočetní techniky byla cizí mé duši. Jediné, pro co jsem tehdy žila, byly tábory pro děti zaměstnanců, kde jsem pracovala jako vedoucí. Když se mi narodila dcera, dala jsem dohromady skupinu pražských dětí a osm let organizovala tábory podle svých představ: svobodné,  respektující osobnost každého dítěte i dospělých, kteří věnovali dětem svůj volný čas. Nevěděla jsem tehdy nic o alternativní výchově, přesto jsem ji intuitivně praktikovala.

V 90.letech jsem odešla do Francie, kde jsem se vdala a studovala, získala jsem magisterský titul v oboru didaktiky francouzštiny. V neziskové organizaci C.E.M.E.A jsme s manželem školili mladé Francouze pro práci s dětmi ve volném čase. Tam jsem se poprvé seznámila s metodami « éducation nouvelle » (alternativní výchova).

Více než 20 let jsme potom s manželem cestovali po světě a vyučovali francouzštinu: v Čechách, v Mexiku, v USA a v Jižní Koreji. Napsali jsme spolu několik učebnic, vedli skupiny amaterského divadla, školili budoucí učitele francouzštiny. V Koreji jsem se nadchla pro kresbu tuší a ilustrovala několik knih. Vrátila jsem se do Čech v prosinci 2019 s chutí pokračovat  v tom krásném dobrodružství, kterým je pro mě život.

Více o mne v mém životopise.

Jan Dimitrov

Jan Dimitrov

učitel, vychovatel v družině

Narodil jsem se v roce 1982 v Mladé Boleslavi, kde jsem postupně prošel základní jazykovou školou a osmiletým gymnáziem. Po maturitě se ve mě probudily umělecké sklony a pokoušel jsem se o studium filmové režie. Bohužel neúspěšně. Přesto jsem měl možnost být v přítomnosti filmových ikon, když jsem se na chvíli ocitl v nejužším výběru. 

Osud mě roku 2004 zavál do posledního sběru branců základní vojenské služby, kde jsem brzy zahájil profesionální službu u Hradní Stráže na celých pět let v hodnosti rotmistra. Přesto o sobě smýšlím jako o pacifistovi. Zkušenost z armády mi dala víru v přátelství, sebekázeň a trpělivost, která je pro mne nedocenitelná.
V roce 2009 jsem odešel do civilu, kde jsem se mimo jiné dal na dráhu přepravního disponenta v letecké přepravě po té i v kamionové přepravě. Součástí této práce byla neustálá komunikace se zahraničím.

Shodou náhod a okolností jsme v roce 2016 s tehdejší partnerkou založili komunitní centrum U nás doma, které bylo zaměřeno především na předškolní sdružování děti od tří do pěti let, společné akce a sezónní události. V roce 2018 jsem se zapojil do výuky anglického jazyka a českého jazyka pro cizince všech věkových kategoriích v soukromé jazykové škole. Zkušenosti z posledních pěti let a znovu objevení mého vnitřního dítěte mne vedou ke komunikaci a spolupráci s dětmi a jsem šťastný, že mohu být u rozvoje alternativní školy zrovna v Otevřenu. Děti mne v mnoha ohledech učí a inspirují.

Mgr. Linda Blohonova

Mgr. Linda Blohonova

asistentka pedagoga, vychovatelka v družině

Pocházím z Prahy, ale v Benátkách bydlím již od roku 2006. Po maturitě na tenisovém gymnáziu jsem odjela na rok do Ameriky jako au-pair, což vnímám jako úžasnou zkušenost, při které jsem se nejen zdokonalila v angličtině, ale také osamostatnila a seznámila se spoustou zajímavých lidí. Při práci jsem pak dálkově vystudovala tělesnou výchovu a sport na FTVS UK, se specializací na tenis. Jeden rok jsem si na Pedagogické fakultě zkusila i studium angličtiny, která mě moc baví a proto se již řadu let věnuji soukromému doučování dětí i dospělých. Pár let ještě vedu kroužky angličtiny v jednom z pražských DDM. 

Stále se vzdělávám. Vedu ženské kruhy, zajímá mě zdravý životní styl, naplňuje mě bytí v přírodě, moc ráda chodím pěšky a nejraději bosa, jezdím na kole a celoročně plavu v Jizeře. 

Po narození mého syna a dcery jsem se zaměřila více na výchovu a vzdělávání dětí, prošla si kurzem Montessori pedagogiky, kurzy Respektovat a být respektován, které mi v mnohém otevřely oči a já jsem si uvědomila, že si přeji vzdělávat své děti jinou cestou, než kterou jsem si sama prošla. Více svobodněji, v menším kolektivu, v bezpečném a láskyplném prostředí. Během pár báječných let strávených v lesní školce Mondík jsem se seznámila s partou úžasných lidí a stála u zrodu ZŠ Otevřeno, kterou jsem z povzdálí, ale s láskou podporovala. A teď jsem nadšená z příležitosti aktivně se podílet a podporovat děti na jejich cestě za šťastným a přirozeným poznáním.

Veronika Lerchová

Veronika Lerchová

učitelka, vychovatelka v družině

Nejsem učitelka. Jsem žena, která miluje hudbu a ráda bych tuto vášeň z ní předávala dál i našim dětem. Moje původní profese je čistě umělecká. Jako floristka jsem navrhovala a realizovala květinová díla všech možných rozměrů. S tím souvisely i workshopy pro veřejnost, se kterými jsem začínala již v roce 2005. V době, kdy jsem měla své vlastní květinářství, jsem pak mimo floristické workshopy od roku 2011 pořádala i semináře zaměřené na duchovní rozvoj.

Mám dva syny, se kterými mi do života přišla i příležitost stát se lektorkou hudebních kurzů pro malé děti. Organizuji kruhy pro ženy a pro klid své duše, během rodičovské dovolené, studuji prapůvodní kořeny ženství a dovednosti kněžek, kterou bych se měla příštím rokem stát. Při práci  s dětmi i s ženami jdu cestou prožitku za využití různých hudebních nástrojů. Těším se na budoucí studium muzikoterapie. Hudba je pro mě radost a zároveň mocný terapeutický nástroj.

S manželem a našimi synky brzy vybudujeme náš domov na překrásném pozemku v jedné zalesněné roklině na okraji Kokořínska.

Mgr. Veronika Kaločová

Mgr. Veronika Kaločová

asistentka pedagoga

Narodila jsem se v Praze, kde jsem své dětství strávila v hereckém prostředí Švandova divadla. Vystudovala jsem SPGŠ a UK obor učitelství VV. Následně jsem se věnovala artefiletice, výtvarnictví, prožitkové práci s hlínou, interaktivním divadýlkům pro děti, tanci, žonglování a cestování ( aupair ).

V roce 2010 jsem se stala průvodkyní v jedné z prvních lesních školek Šárynka, kde jsem poznala waldorfskou pedagogiku, důležitost rituálů a tradic v našem životě, respektující přístup k dětem a kouzlo komunitního života mezi inspirujícími a otevřenými lidmi. Při dlouhodobé práci venku se probudily všechny mé smysly a začala pro naší rodinu nová životní etapa na venkově v roubence pod Bezdězem, kde se náš prostor stal tvořivým zázemím pro všechny děti z vesnice.

Tento rok je to 20 let, kdy se věnuji dětem. Dělám, co mě naplňuje a ony se ke mně s radostí přidávají. Ráda s dětmi objevuji semínka jejich talentů, toho, co je v životě rozzáří. Proto jsem zamířila do Otevřeno, kde je radost ze života, učení, setkávání a přátelství na prvním místě.

Dagmar Remešová

Dagmar Remešová

asistentka pedagoga, vychovatelka v družině

Jsem žena, která se nevzdává. Dokážu najít pozitivní v negativním, a udržet si humor i nadhled v těžkých chvílích života. Beru takové chvíle za skvělou školu k růstu.

Mám ráda děti i dospěláky. Ráda si s nimi povídám, věnuji se jim, naslouchám a povzbuzuji je.

Ráda na sobě pracuji ve všech oblastech života. Mám ráda pestrost, změny i výzvy. Ráda pozoruji přírodu, kterou si užívám plnými doušky. Také miluji tanec, obzvláště intuitivní. Dále jakékoli tvoření, toulky přírodou, turistiku, cestování, poslech hudby (i vážné) a pomoc lidem. Pro každého člověka, který za mnou přijde, mám srdce otevřené.

Lásku k dětem jsem objevila již v 6 letech. Dělala jsem takovou malou chůvu – vozila jsem miminka a malé děti v kočárku, ráda jsem jim zpívala, učila je říkanky a hrála si s nimi. Dávalo mi to energií, cítila jsem se šťastně a hřál mě pocit,že pomáhám maminkám.

Od 13 let se mi život změnil. Dělat chůvu jsem již neměla čas a musela jsem si vybrat povolání. Z rodiči omezeného výběru jsem se rozhodla pro zahradnici s maturitou. Tato škola i práce mne bavila, avšak cítila jsem, že to ještě není to pravé, a že mi do plného naplnění něco chybí.

Tu pro mne pravou celistvost, spokojenost, smysluplnost a pocit štěstí jsem našla ve škole Otevřeno a jsem za to moc vděčná. Teď na 100% vím, že toto je mé pravé místo v životě, že toto je mé poslání.

Má motta:
1) Chovej se k lidem tak, jak chceš, aby se oni chovali k tobě.
2) Láska a pravda zvítězí.
3) V těžkých chvílích nebuď dlouho. Tím si nepomůžeš a nic nevyřešíš, navíc je to ztráta času v životě. Raději se podívej do slunce a uvidíš, že všechno zlé spadne za tebe.

Zuzana Vopravilová Hamplová DiS.

Zuzana Vopravilová Hamplová DiS.

zakladatelka školy, administrativní síla

Narodila jsem se v Praze, ale už 13let bydlím v Hrušově poblíž Benátek nad Jizerou. Svůj titul mám v oboru mezinárodní ch vztahů a PR, mluvím třemi jazyky, teď se učím čtvrtý, ale nikdy jsem v oboru nepracovala.

Po škole jsem začala pracovat v Adventuře cestovní kanceláři v jejím oddělení teambuldingu jako produkční, projektová manažerka a nakonec jako vedoucí oddělení. Tady jsem se také seznámila a pracovala spolu s Katkou Fajfrovou.

Po mateřské jsem začala pracovat jako místostarostka v Hrušově a jako produkční ve firmě Team test, která vzdělává dospělé. V tu dobu jsme zhruba zakládali školu Otevřeno.

Před třemi lety jsem se stala na Hrušově starostkou, kterou jsem dodnes. V téhle práci jsem v sobě definitivně objevila zalíbení v papírování, tabulkách a sestavování kalkulací, s čímž letos v roce 2021 přicházím do ZŠ Otevřeno i osobně přiložit ruku k dílů jako administrativní síla.
Mám dvě děti Mikuláše a Elišku, kteří oba chodí do Otevřeno.

Baví mě tisíc a jedna věc, jsem hltač filmů, dokumentů, ráda čtu, mám živnost – vyrábím šperky, ráda sportuju, jsem ráda venku, užívám si každou činnost, ráda pracuju.

V Otevřeno to skutečně žije, pořád se něco děje, zkouší , vymýšlí, optimalizuje a zlepšuje, takže to je moje zóna.

Karolina Nováková Jílková

Karolina Nováková Jílková

účetní

Jsem nezávislá, pracovitá a komunikativní žena, která si ze všeho nejvíce váží společného času s rodinou. Pocházím z Prahy, ale odjakživa jsem toužila po větším klidu a spojení s přírodou, což nás s rodinou přivedlo do Ostré, rodiště mých předků, kde jsem ráda trávila čas už od dětství.

Mám ekonomické vzdělání a celý život pracuji v oboru účetnictví, v současnosti ve vlastní firmě, což mi dává svobodu a nezávislost, čehož si cením, ale zároveň cítím potřebu dělat věci, které mají hlubší smysl. Přináší mi radost komunikace s lidmi a moc ráda pracuji s dětmi, což jsem si v minulosti vyzkoušela v Rodinném centru Babočka v Praze.

Snažím se pracovat na svém duchovním rozvoji. Klid a harmonii mi přináší meditace, cvičení jógy, ženské kruhy a nejraději trávím volné chvíle v přírodě. Moc ráda organizuji různé výlety a túry, samozřejmě k velké radosti mé rodiny =)

Mám ráda hudbu, tanec, divadlo, knihy a moc ráda zahradničím. V poslední době jsme také s manželem našli zálibu v otužování.

Lilla Körmendy

Lilla Körmendy

provozní pracovnice

Narodila jsem se v Polsku. Když mi bylo dvacet let, odstěhovala jsem se do České republiky. Dlouhé roky jsem pracovala na II. ZŠ Pražská jako uklízečka. Mám dvě dcery a dva vnuky. Ráda se věnuji rodině, dětem, vaření a pečení. Na ZŠ Otevřeno se mi líbí, že jsou k sobě děti kamarádské.

Josef Soukup

Josef Soukup

školník

Narodil jsem se ve Václavově u Slavonic v jižních Čechách. Do Hrušova, kde dlouhé roky žiji, jsem se přistěhoval za svou ženou. Máme syna, dceru a tři vnoučata. Většinu svého pracovního života jsem strávil ve Škodovce a také jako místostarosta obce Hrušov. Nyní jsem v důchodu a rád pomáhám svým dětem se školou, kterou s přáteli založili. V ZŠ Otevřeno se mi nejvíc líbí, když tam nejsou děti a já mám klid na práci:)

Dobrovolníci

Soňa Mužíková

Soňa Mužíková

vychovatelka v družině

Jsem především jsem člověk, žena, partnerka, máma, dcera, kamarádka, kolegyně, průvodce, lektor, pedagog.  Mám ráda děti a lidi všeobecně, zvířata, přírodu, umění a krásu, putování krajinou, příběhy a opravdovost. Baví mě ticho, chůze a vůně lesa, tvorba, meditace, plavání, jízda na kole, cestování, čtení, hudba, divadlo, filmy, tanec, permakultura, recyklované umění. Někdy píši básně, někdy maluji. Dojímá mě moudrost a milosrdenství druhých, prosté bytí, život sám. Nemám ráda plýtvání, ráda bych žila více v přírodě a co nejvíce udržitelně. Není mi lhostejný osud celku, když cítím nespravedlnost, stávám se aktivistkou, zejména když se to týká ohrožené svobody. Jsem vděčná, že se na své cestě potkávám s inspirativními dětmi, lidmi a mám se od koho učit, diskutovat a filozofovat.

Jsme s mužem rodiče dvou dcer 35 a 12let, to mě zároveň učinilo matkou dvou generaci, což je velkou výzvou i zkušeností, která mi umožňuje větší mezigenerační vhled.

Ráda bych ve své práci v budoucnu více rozvíjela a zapojila expresivní techniky, např. drama, land art, improvizaci, skupinové a recyklované umění, sociální, narativní a intuitivní pedagogiku, exkurze, putování krajinou a camping, cestování a reportáže, komunitní hospodaření. Vidím smysl v celoživotním a mezipředmětovém vzdělávání, propojování a spolupráci. Jsem závislá na svobodě.

Od roku 1987 se pohybuji střídavě ve vzdělávání (MŠ, LŠ, ZŠ, SŠ, VŠ, tábory, zájezdy, práce s rodinami, kurzy pro dospělé i lidi s mentálním hendikepem; několikaleté spoluvedení sportovní akademie), výtvarné tvorbě (pod značkou Smdesign jsem navrhovala interiéry doma i v zahraničí), v neziskové – komunitní a sociální práci (s přáteli jsem založila a vedla neziskovou organizaci s komunitními a preventivními programy a čajovnou ), a také v ziskovém sektoru (vlastní tvorba, obchodní a gastronomická činnost).

V současné době jsem jednatelkou spolku Jsme Kreativní, vedu rodinné konference pro neziskovou organizaci Lata, doprovázím na cestách přírodou. Více o mě se můžete dočíst na mém blogu.

Mgr. Michaela Zelenková

Mgr. Michaela Zelenková

projektová výuka

Narodila jsem se v Praze, ale i přesto mě to táhlo na venkov. Z Prahy se mi v průběhu studia na střední škole podařilo částečně odejít a pořídit si nejen psa, ale i vytouženou cestu ke koním. Od dětství miluji zvířata, přírodu, sport a lidi dobré vůle.

Po maturitě na střední odborné škole zaměřené na botaniku jsem nastoupila studium na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze (nejprve studijní obor biologie a chemie se zaměřením na vzdělávání a následně zoologie se zaměřením na etologii zvířat). Velmi cenné pro mě byly pracovní zkušenosti, které jsem začala sbírat během studia (průvodkyně v pražské zoologické zahradě, lektorování ve Sdružení Tereza a v Ekocentru Podhoubí). Postupně jsem se od vzdělávání dětských skupin dostala až k programům pro dospělé. Z absolvovaných kurzů si nejvíce cením zážitkové pedagogiky, instruktorství vysokých lan a ročního kurzu koučinku. 

V průběhu vysokoškolského studia jsem Prahu opustila nadobro. Po práci zootechničky jsem se stala výživářskou poradkyní pro hospodářská zvířata. Této práci se věnuji dodnes.

Jsem také máma dvou dětí, která si přeje, aby mohly v životě stále dělat to, co je naplňuje a co je baví, aby si plnily své vlastní sny a nežily pod tíhou snů druhých. Ráda sportuji, cestuji a provázím děti na jejich cestě.

Adam Köppel

Adam Köppel

IT podpora, vedení kroužků s dětmi, workshopy pro děti a rodiče, podílení se na tvorbě projektů pro dotační programy

Nepovažuji se za učitele. Dokonce jsem si dlouho myslel, že nemám děti rád (teda kromě těch svých vlastních). Nakonec se ukázalo, že nedokážu odolat jednoduchému faktu, že se děti v ZŠ Otevřeno učí nadšeněji než dospělí. To jsem zjistil, když jsem ve škole rok učil fyziku a trochu biologii. Také jsem ale zjistil, že učení (netrénované) dospělé vysiluje, takže jsem si od něho dal po roce zase pauzu. Ale zcela jsem se od dětí odloučit nedokázal, takže jsem s Markem Fajfrem pokračoval ve vedení kroužku robotiky. Ten má tu výhodu, že se v něm neučí, ale především prožívá.

Do nového školního roku jsem si dal novou výzvu. Společně s Míšou Zelenkovou povedu projektové vyučování – chceme děti vést do hlubin fyziky, chemie, IT a přírodovědy. Společně s Markem Fajfrem připravujeme další robotická setkání.

 

Ing. Miloslav Lorenc

Ing. Miloslav Lorenc

asistent školníka

Narodil jsem se v roce 1952 v Poličce, ale po devíti letech se naše rodina přestěhovala do Svitav, kde jsem prožil svoje dětství. Vystudoval jsem obor finance na VŠE v Praze a čtyřicet let celé své pracovní kariéry jsem prožil v jediné instituci – ve Státní bance československé (SBCŠ), později v České národní bance (ČNB). Zde jsem se podílel na nejzajímavějších celospolečenských projektech, jakým byla např. účetní delimitace SBČS na budoucí obchodní banky a centrální banku, zavádění účetní osnovy pro banky podle francouzského vzoru, delimitaci majetku mezi ČNB a Národní bankou Slovenska nebo účetní výkaznictví podle Mezinárodních účetních standardů.

Mezi mé koníčky patří cestování, cyklistika, práce na zahrádce a vaření. Své zážitky ze zahraničních i tuzemských cest popisuji na svém blogu www.dedamilanacestach.blogspot.cz nebo na četných přednáškách.

Od počátku jsem se stal podporovatelem projektu ZŠ Otevřeno. To, že jsem mohl přiložit ruku k dílu u nejrůznějších manuálních prací, kterých je v takové škole více jak dost, mi zároveň pomohlo zůstat v kontaktu s lidmi o jednu i více generací mladšími.