Marek Fajfr

Marek Fajfr

ředitel

Narodil jsem se v roce 1981 v Šumperku. Do Benátek nad Jizerou jsem přišel za svou manželkou v roce 2005. Benátky vnímám jako klidné místo stvořené k odpočinku od Prahy, ve které pracuji jako učitel společenských věd na gymnáziu. Protože jsme s manželkou byli od dětství skauti, doufám, že skauty, tj. rytíři dobrých skutků, budou jednou i naši tři synové. Vystudoval jsem Gymnázium Botičská v Praze s přírodovědným zaměřením, Husitskou teologickou fakultu UK v Praze v oboru učitelství filosofie, náboženství a etiky a konečně doktorát jsem obhájil na Pedagogické fakultě téže university v oboru filosofie. Můj volný čas vyplňuje kromě rodiny především hudba – skládám, zpívám a hraju se svou kapelou.

Markéta Bühler

Markéta Bühler

zástupkyně ředitele, třídní učitelka druhého trojročí

Vyrůstala jsem a studovala v Praze, zároveň jsem ale měla možnost zažít kouzlo a sílu zdánlivě obyčejného života na vesnici.

V roce 2004 jsme s přáteli založili pobočku mezinárodního hnutí zabývající se osobním rozvojem, vzděláváním a propojováním lidí napříč genderem, barvou pleti, lokací a vyznáním. Od roku 2006 jsem pak jeho koordinátorkou zastupující Českou republiku. Díky tomu jsem se mohla zúčastnit a spolupořádat několik mezinárodních konferencí a projektů. Tyto zkušenosti a další studium mne pak nasměrovaly blíže k práci s komunitním kruhem, vedením ženských kruhů a osobním terapiím.

Další mou krásnou příležitostí byla pak v letech 2012 – 2015 práce zástupkyně ředitelky MŠ Go Kids Centrum v Kosmonosích. 

Vzdělávání dětí a dospělých mne stále baví a inspiruje, tak si velice vážím příležitosti spolupracovat v prostředí, kde je kromě mnoha dalších kvalit stále přítomná otevřenost. Je pro mne velkým darem najít takovéto láskyplné místo pro naše děti, kde se cítí svobodně, jsou šťastné, mohou se smysluplně vzdělávat a objevovat svou velikost a talenty. Stejně tak chci tento prostor vlastní prací podporovat a pomáhat jej dále rozvíjet.

Mgr. Jiřina Botošová, DiS.

Mgr. Jiřina Botošová, DiS.

třídní učitelka prvního trojročí

Narodila jsem se na jižní Moravě. Od roku 2006 žijeme s manželem a čtyřmi dětmi v Benátkách nad Jizerou.

Již při studiu na gymnáziu v Brně jsem se věnovala dětem v zájmových kroužcích. Po maturitě jsem studovala Vyšší pedagogickou školu ve Svatém Janu pod Skalou. Škola nás seznamovala s alternativními směry, obzvlášť s Montessori pedagogikou, kterou jsem mohla poznat též v praxi při krátkodobé stáži v Singapuru.

Po absolutoriu jsem učila dva roky na prvním stupni základní školy ve Stochově u Kladna a dva roky ve Mšeném – lázních. Při zaměstnání jsem ještě studovala dálkově magisterské studium v Českých Budějovicích obor „učitel náboženství a etiky“.

S Montessori pedagogikou jsem se opět setkala až v Benátkách nad Jizerou, kde jsem se svými dětmi začala navštěvovat Klub Mondík. Protože jsem chtěla tuto metodu poznat více, přihlásila jsem se do diplomového kurzu Montessori pedagogiky zaměřeného na děti mladšího školního věku. Pod spolkem Mondík jsem pak pracovala jako lektorka montessori programů a také jako lektorka lesního klubu.

Setkání s lesní pedagogikou mě velice nadchlo. Mohla jsem pozorovat, jak jsou děti v přírodě šťastné. Les je totiž ono „připravené prostředí“, které děti rozvíjí. V té době už mí synové začali chodit do školy. Časté nemoci, únava, s kterou se ze školy vraceli, a další okolnosti, nás přivedli na myšlenku domácího vzdělávání. Tři roky DV byly pro nás všechny velmi obohacující. Od roku 2016 pracuji jako učitelka nejmladších dětí v ZŠ Otevřeno.

Více o mně v přiloženém životopise.

Kateřina Fajfrová, DiS.

Kateřina Fajfrová, DiS.

zakladatelka školy, učitelka, vychovatelka v družině

Narodila jsem se v Mladé Boleslavi a téměř celý svůj život bydlím v Benátkách nad Jizerou, kde jsem prožila více než dvacet let ve skautském oddíle. Tato léta mě naučila především zkoušet nové a nebát se odpovědnosti. Po škole (VOŠ Mills, obor Sociální práce) jsem během šesti let vystřídala tři zaměstnání (dům dětí a mládeže, prodejnu outdoorového vybavení Rock Point a cestovní kancelář Adventura s.r.o.). V CK Adventura jsem pracovala v oddělení teambuilding, kde jsme pořádali firemní zážitkové kurzy zaměřené na stmelení týmu a rozvoj spolupráce a komunikace ve skupině. Během této životní etapy jsem dálkově vystudovala pedagogiku volného času na UK v Praze.

Mám tři krásné syny: Matouše, Jonáše a Františka. Mé děti mě zavedly do Lesního klubu Mondík. Brzy jsem se stala jednou z členek sdružení a činnost spolku dodnes podporuji. Velmi jsem si přála dopřát svým dětem i v dalších letech šťastnou cestu za poznáním, a tak se zrodila myšlenka založit základní školu.

Od roku 2016 působím v ZŠ Otevřeno na různých pracovních pozicích (vychovatelka v družině, tělocvikářka a administrativní podpora).

Ráda trávím čas v přírodě, tichu a samotě. Těší mě ale také čas strávený s rodinou, nebo ve společnosti přátel na hudebních, sportovních i pracovních setkáních. 

Ing. Marcela Meidinger

Ing. Marcela Meidinger

učitelka

V 70.letech jsem vystudovala matematický obor na Vysoké škole ekonomické v Praze, ale následná práce v oblasti výpočetní techniky byla cizí mé duši. Jediné, pro co jsem tehdy žila, byly tábory pro děti zaměstnanců, kde jsem pracovala jako vedoucí. Když se mi narodila dcera, dala jsem dohromady skupinu pražských dětí a osm let organizovala tábory podle svých představ: svobodné,  respektující osobnost každého dítěte i dospělých, kteří věnovali dětem svůj volný čas. Nevěděla jsem tehdy nic o alternativní výchově, přesto jsem ji intuitivně praktikovala.

V 90.letech jsem odešla do Francie, kde jsem se vdala a studovala, získala jsem magisterský titul v oboru didaktiky francouzštiny. V neziskové organizaci C.E.M.E.A jsme s manželem školili mladé Francouze pro práci s dětmi ve volném čase. Tam jsem se poprvé seznámila s metodami « éducation nouvelle » (alternativní výchova).

Více než 20 let jsme potom s manželem cestovali po světě a vyučovali francouzštinu: v Čechách, v Mexiku, v USA a v Jižní Koreji. Napsali jsme spolu několik učebnic, vedli skupiny amaterského divadla, školili budoucí učitele francouzštiny. V Koreji jsem se nadchla pro kresbu tuší a ilustrovala několik knih. Vrátila jsem se do Čech v prosinci 2019 s chutí pokračovat  v tom krásném dobrodružství, kterým je pro mě život.

Více o mne v mém životopise.

Jan Dimitrov

Jan Dimitrov

učitel, vychovatel v družině

Narodil jsem se v roce 1982 v Mladé Boleslavi, kde jsem postupně prošel základní jazykovou školou a osmiletým gymnáziem. Po maturitě se ve mě probudily umělecké sklony a pokoušel jsem se o studium filmové režie. Bohužel neúspěšně. Přesto jsem měl možnost být v přítomnosti filmových ikon, když jsem se na chvíli ocitl v nejužším výběru. 

Osud mě roku 2004 zavál do posledního sběru branců základní vojenské služby, kde jsem brzy zahájil profesionální službu u Hradní Stráže na celých pět let v hodnosti rotmistra. Přesto o sobě smýšlím jako o pacifistovi. Zkušenost z armády mi dala víru v přátelství, sebekázeň a trpělivost, která je pro mne nedocenitelná.
V roce 2009 jsem odešel do civilu, kde jsem se mimo jiné dal na dráhu přepravního disponenta v letecké přepravě po té i v kamionové přepravě. Součástí této práce byla neustálá komunikace se zahraničím.

Shodou náhod a okolností jsme v roce 2016 s tehdejší partnerkou založili komunitní centrum U nás doma, které bylo zaměřeno především na předškolní sdružování děti od tří do pěti let, společné akce a sezónní události. V roce 2018 jsem se zapojil do výuky anglického jazyka a českého jazyka pro cizince všech věkových kategoriích v soukromé jazykové škole. Zkušenosti z posledních pěti let a znovu objevení mého vnitřního dítěte mne vedou ke komunikaci a spolupráci s dětmi a jsem šťastný, že mohu být u rozvoje alternativní školy zrovna v Otevřenu. Děti mne v mnoha ohledech učí a inspirují.

Mgr. Linda Blohonova

Mgr. Linda Blohonova

asistentka pedagoga, vychovatelka v družině

Pocházím z Prahy, ale v Benátkách bydlím již od roku 2006. Po maturitě na tenisovém gymnáziu jsem odjela na rok do Ameriky jako au-pair, což vnímám jako úžasnou zkušenost, při které jsem se nejen zdokonalila v angličtině, ale také osamostatnila a seznámila se spoustou zajímavých lidí. Při práci jsem pak dálkově vystudovala tělesnou výchovu a sport na FTVS UK, se specializací na tenis. Jeden rok jsem si na Pedagogické fakultě zkusila i studium angličtiny, která mě moc baví a proto se již řadu let věnuji soukromému doučování dětí i dospělých. Pár let ještě vedu kroužky angličtiny v jednom z pražských DDM. 

Stále se vzdělávám. Vedu ženské kruhy, zajímá mě zdravý životní styl, naplňuje mě bytí v přírodě, moc ráda chodím pěšky a nejraději bosa, jezdím na kole a celoročně plavu v Jizeře. 

Po narození mého syna a dcery jsem se zaměřila více na výchovu a vzdělávání dětí, prošla si kurzem Montessori pedagogiky, kurzy Respektovat a být respektován, které mi v mnohém otevřely oči a já jsem si uvědomila, že si přeji vzdělávat své děti jinou cestou, než kterou jsem si sama prošla. Více svobodněji, v menším kolektivu, v bezpečném a láskyplném prostředí. Během pár báječných let strávených v lesní školce Mondík jsem se seznámila s partou úžasných lidí a stála u zrodu ZŠ Otevřeno, kterou jsem z povzdálí, ale s láskou podporovala. A teď jsem nadšená z příležitosti aktivně se podílet a podporovat děti na jejich cestě za šťastným a přirozeným poznáním.

Zuzana Vopravilová Hamplová DiS.

Zuzana Vopravilová Hamplová DiS.

zakladatelka školy, administrativní síla

Narodila jsem se v Praze, ale už 13let bydlím v Hrušově poblíž Benátek nad Jizerou. Svůj titul mám v oboru mezinárodní ch vztahů a PR, mluvím třemi jazyky, teď se učím čtvrtý, ale nikdy jsem v oboru nepracovala.

Po škole jsem začala pracovat v Adventuře cestovní kanceláři v jejím oddělení teambuldingu jako produkční, projektová manažerka a nakonec jako vedoucí oddělení. Tady jsem se také seznámila a pracovala spolu s Katkou Fajfrovou.

Po mateřské jsem začala pracovat jako místostarostka v Hrušově a jako produkční ve firmě Team test, která vzdělává dospělé. V tu dobu jsme zhruba zakládali školu Otevřeno.

Před třemi lety jsem se stala na Hrušově starostkou, kterou jsem dodnes. V téhle práci jsem v sobě definitivně objevila zalíbení v papírování, tabulkách a sestavování kalkulací, s čímž letos v roce 2021 přicházím do ZŠ Otevřeno i osobně přiložit ruku k dílů jako administrativní síla.
Mám dvě děti Mikuláše a Elišku, kteří oba chodí do Otevřeno.

Baví mě tisíc a jedna věc, jsem hltač filmů, dokumentů, ráda čtu, mám živnost – vyrábím šperky, ráda sportuju, jsem ráda venku, užívám si každou činnost, ráda pracuju.

V Otevřeno to skutečně žije, pořád se něco děje, zkouší , vymýšlí, optimalizuje a zlepšuje, takže to je moje zóna.

Karolina Nováková Jílková

Karolina Nováková Jílková

účetní

Jsem nezávislá, pracovitá a komunikativní žena, která si ze všeho nejvíce váží společného času s rodinou. Pocházím z Prahy, ale odjakživa jsem toužila po větším klidu a spojení s přírodou, což nás s rodinou přivedlo do Ostré, rodiště mých předků, kde jsem ráda trávila čas už od dětství.

Mám ekonomické vzdělání a celý život pracuji v oboru účetnictví, v současnosti ve vlastní firmě, což mi dává svobodu a nezávislost, čehož si cením, ale zároveň cítím potřebu dělat věci, které mají hlubší smysl. Přináší mi radost komunikace s lidmi a moc ráda pracuji s dětmi, což jsem si v minulosti vyzkoušela v Rodinném centru Babočka v Praze.

Snažím se pracovat na svém duchovním rozvoji. Klid a harmonii mi přináší meditace, cvičení jógy, ženské kruhy a nejraději trávím volné chvíle v přírodě. Moc ráda organizuji různé výlety a túry, samozřejmě k velké radosti mé rodiny =)

Mám ráda hudbu, tanec, divadlo, knihy a moc ráda zahradničím. V poslední době jsme také s manželem našli zálibu v otužování.

Lilla Körmendy

Lilla Körmendy

provozní pracovnice

Narodila jsem se v Polsku. Když mi bylo dvacet let, odstěhovala jsem se do České republiky. Dlouhé roky jsem pracovala na II. ZŠ Pražská jako uklízečka. Mám dvě dcery a dva vnuky. Ráda se věnuji rodině, dětem, vaření a pečení. Na ZŠ Otevřeno se mi líbí, že jsou k sobě děti kamarádské.

Pavel Soukup

Pavel Soukup

školník

Narodil jsem se v Mladé Boleslavi, kde jsem žil až do doby svého studia v Liberci. Technickou univerzitu, fakultu strojní jsem nedostudoval, protože se objevily jiné životní výzvy. Se svou ženou jsem se potkal v partě kamarádů, kteří spolu jezdili na kole. Do Benátek jsme se společně s manželkou a nejstarším synem Vendelínem přistěhovali, protože jsme si uvědomili, že je to skvělé místo pro rodinný život. Dnes už máme další dvě děti, Metoděje a Josefínu. Ke své práci stavaře jsem se dostal docela náhodou, ale dělám ji s láskou už od roku 2003.