Mgr. Jindřich Monček

Mgr. Jindřich Monček

ředitel

Motto: Na vzdělávání mě čím dál tím víc těší setkávat se s novými lidmi, jejich inspirujícími otázkami a pohledy na svět. Fascinuje mě, že mohu být účasten ve vzájemném obohacování prostřednictvím „myšlení za roh“  nebo při hovorech „od srdce k srdci“, kdy probíhá komunikace ve vzájemném „flow“.
Ve volném čase mě to čím dál tím více táhne k dělání věcí, které jsem odkládal kvůli vytížení prací. Dovolil jsem si odejít po třiceti letech „z pravidelné práce“. Plním si sny, ke kterým jsem se nedostal: odjet do Himalájí, plavat s delfíny, pobýt sám týden v horách nebo týden strávit ve tmě. Vrátit se k autorským písním, přihlásit se na kurz snowboardingu, do výcviku systemických konstelací nebo uspořádat mužské kruhy. A často vyrážím do blízké nebo vzdálenější přírody, se psem nebo s „hamakou“.
Mé pracovní zkušenosti: zakladatel a doposud zřizovatel Základní školy JEDNA RADOST v Poděbradech, po dobu pěti let její první ředitel. Projekt soukromé školy završil mé dosavadní pětadvacetileté hledání “ideálního modelu” smysluplného přátelského vzdělávání dětí v rámci stávajícího systému. Mám předchozí desetiletou zkušenost s vedením velké státní základní školy v Poděbradech, nejprve jako zástupce ředitele a později jako její ředitel. Od roku 2003 pracuji ve školách jako kvalifikovaný videotrenér v tématech management třídy a efektivní komunikace učitele. Od roku 2006 vedu kurzy programu Psaním a čtením ke kritickému myšlení. Od roku 2012 poskytuji mentorskou podporu učitelům a ředitelům základních i středních škol. Vystudoval jsem PedF UK Praha, obor učitelství pro 1. stupeň základní školy se zaměřením na hudební výchovu. Věnuji se spirituálnímu rozvoji, pěstuji sport, hudbu, pobyt ve volné přírodě. Jsem rozvedený, mám dvě děti (18 a 12 let).

Více o mně v přiloženém životopise. 

Markéta Bühler

Markéta Bühler

zástupkyně ředitele, třídní učitelka druhého trojročí

Vyrůstala jsem a studovala v Praze, zároveň jsem ale měla možnost zažít kouzlo a sílu zdánlivě obyčejného života na vesnici.

V roce 2004 jsme s přáteli založili pobočku mezinárodního hnutí zabývající se osobním rozvojem, vzděláváním a propojováním lidí napříč genderem, barvou pleti, lokací a vyznáním. Od roku 2006 jsem pak jeho koordinátorkou zastupující Českou republiku. Díky tomu jsem se mohla zúčastnit a spolupořádat několik mezinárodních konferencí a projektů. Tyto zkušenosti a další studium mne pak nasměrovaly blíže k práci s komunitním kruhem, vedením ženských kruhů a osobním terapiím.

Další mou krásnou příležitostí byla pak v letech 2012 – 2015 práce zástupkyně ředitelky MŠ Go Kids Centrum v Kosmonosích. 

Vzdělávání dětí a dospělých mne stále baví a inspiruje, tak si velice vážím příležitosti spolupracovat v prostředí, kde je kromě mnoha dalších kvalit stále přítomná otevřenost. Je pro mne velkým darem najít takovéto láskyplné místo pro naše děti, kde se cítí svobodně, jsou šťastné, mohou se smysluplně vzdělávat a objevovat svou velikost a talenty. Stejně tak chci tento prostor vlastní prací podporovat a pomáhat jej dále rozvíjet.

Michal Zemanec, Ph.D.

Michal Zemanec, Ph.D.

provozní manažer

Jsem místním rodákem, proto mám k celému městu a jeho okolí velmi blízký vztah. Vystudoval jsem psychologii na Vysoké škole aplikované psychologie v Terezíně a distančně sociologii na University Harris v Miami, USA a skoro 20 let jsem měl možnost podílet se na řízení mezinárodních projektů a rozvoje FMCG organizací v České a Slovenské republice. Od roku 2017 se věnuji převážně vlastní poradenské praxi pro organizační celky a psychoterapii pro jednotlivce.  

Zároveň s tím jsem velkým fandou myšlenky celoživotní, šťastné cesty za poznáním, která dobrou základní školou nekončí, nýbrž začíná. S radostným zápalem pro hluboký smysl věci se proto těším z příležitosti pomáhat této unikátní škole s provozním řízením jejích aktivit a možnosti spolurozvíjet vzdělávací prostor, ve kterém se učení z povinnosti mění na radost a zábavu.

 

Mgr. Jiřina Botošová, DiS.

Mgr. Jiřina Botošová, DiS.

třídní učitelka prvního trojročí

Narodila jsem se na jižní Moravě. Od roku 2006 žijeme s manželem a čtyřmi dětmi v Benátkách nad Jizerou.

Již při studiu na gymnáziu v Brně jsem se věnovala dětem v zájmových kroužcích. Po maturitě jsem studovala Vyšší pedagogickou školu ve Svatém Janu pod Skalou. Škola nás seznamovala s alternativními směry, obzvlášť s Montessori pedagogikou, kterou jsem mohla poznat též v praxi při krátkodobé stáži v Singapuru.

Po absolutoriu jsem učila dva roky na prvním stupni základní školy ve Stochově u Kladna a dva roky ve Mšeném – lázních. Při zaměstnání jsem ještě studovala dálkově magisterské studium v Českých Budějovicích obor „učitel náboženství a etiky“.

S Montessori pedagogikou jsem se opět setkala až v Benátkách nad Jizerou, kde jsem se svými dětmi začala navštěvovat Klub Mondík. Protože jsem chtěla tuto metodu poznat více, přihlásila jsem se do diplomového kurzu Montessori pedagogiky zaměřeného na děti mladšího školního věku. Pod spolkem Mondík jsem pak pracovala jako lektorka montessori programů a také jako lektorka lesního klubu.

Setkání s lesní pedagogikou mě velice nadchlo. Mohla jsem pozorovat, jak jsou děti v přírodě šťastné. Les je totiž ono „připravené prostředí“, které děti rozvíjí. V té době už mí synové začali chodit do školy. Časté nemoci, únava, s kterou se ze školy vraceli, a další okolnosti, nás přivedli na myšlenku domácího vzdělávání. Tři roky DV byly pro nás všechny velmi obohacující. Od roku 2016 pracuji jako učitelka nejmladších dětí v ZŠ Otevřeno.

Více o mně v přiloženém životopise.

Dana Salačová

Dana Salačová

učitelka, asistentka pedagoga, vychovatelka v odpolední družině

Od roku 2007 bydlím se svou rodinou ve Zdětíně u Benátek nad Jizerou. Má cesta k práci s větším kolektivem dětí se ukázala po absolvování kurzu Respektovat a být respektován, i když jsem v té době stále ještě profesně kotvila na poli ergoterapií v sociálních oblastech. Ze zájmu jsem absolvovala kurzy o efektivním učení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, osvědčila jsem se v akreditovaném kurzu asistenta pedagoga a vzdělala se v kurzech, kde se kladly Velké otázky o světě prostřednictvím filozofie. Za velký přínos a možnost osobního růstu ve svém životě považuji především výcvikový a výukovým program tělesně zakotveného prožívání Focusing, výcvik v Satiterapii a v Systemických a rodinných konstelacích.

Tento školní rok dokončuji bakalářské studium na Pedagogické fakultě v Hradci Králové v oboru Transkulturní komunikace. Hlavními pilíři oboru jsou antropologie člověka a lidského myšlení, politická a sociální etika, filozofie a studium světových náboženství.

Baví mě toulat se po lesích, chodit pěšky a objevovat nová místa. Obdivuji svět, sbírám v něm byliny, chovám zvířata, miluji hudbu, zpěv, tvoření, četbu a umění. 

Těší mě trávit čas společně s dětmi. Ráda se nořím do jejich světa, který je pro mně obrovským zdrojem inspirace.

 

Mgr. Michaela Zelenková

Mgr. Michaela Zelenková

třídní učitelka třetího trojročí

Narodila jsem se v Praze, ale i přesto mě to táhlo na venkov. Z Prahy se mi v průběhu studia na střední škole podařilo částečně odejít a pořídit si nejen psa, ale i vytouženou cestu ke koním. Od dětství miluji zvířata, přírodu, sport a lidi dobré vůle.

Po maturitě na střední odborné škole zaměřené na botaniku jsem nastoupila studium na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze (nejprve studijní obor biologie a chemie se zaměřením na vzdělávání a následně zoologie se zaměřením na etologii zvířat). Velmi cenné pro mě byly pracovní zkušenosti, které jsem začala sbírat během studia (průvodkyně v pražské zoologické zahradě, lektorování ve Sdružení Tereza a v Ekocentru Podhoubí). Postupně jsem se od vzdělávání dětských skupin dostala až k programům pro dospělé. Z absolvovaných kurzů si nejvíce cením zážitkové pedagogiky, instruktorství vysokých lan a ročního kurzu koučinku. 

V průběhu vysokoškolského studia jsem Prahu opustila nadobro. Po práci zootechničky jsem se stala výživářskou poradkyní pro hospodářská zvířata. Této práci se věnuji dodnes.

Jsem také máma dvou dětí, která si přeje, aby mohly v životě stále dělat to, co je naplňuje a co je baví, aby si plnily své vlastní sny a nežily pod tíhou snů druhých. Ráda sportuji, cestuji a provázím děti na jejich cestě.

Kateřina Fajfrová, DiS.

Kateřina Fajfrová, DiS.

zakladatelka školy, učitelka tělocviku, vychovatelka v odpolední družině

Narodila jsem se v Mladé Boleslavi a téměř celý svůj život bydlím v Benátkách nad Jizerou, kde jsem prožila více než dvacet let ve skautském oddíle. Tato léta mě naučila především zkoušet nové a nebát se odpovědnosti. Po škole (VOŠ Mills, obor Sociální práce) jsem během šesti let vystřídala tři zaměstnání (dům dětí a mládeže, prodejnu outdoorového vybavení Rock Point a cestovní kancelář Adventura s.r.o.). V CK Adventura jsem pracovala v oddělení teambuilding, kde jsme pořádali firemní zážitkové kurzy zaměřené na stmelení týmu a rozvoj spolupráce a komunikace ve skupině. Během této životní etapy jsem dálkově vystudovala pedagogiku volného času na UK v Praze.

Mám tři krásné syny: Matouše, Jonáše a Františka. Mé děti mě zavedly do Lesního klubu Mondík. Brzy jsem se stala jednou z členek sdružení a činnost spolku dodnes podporuji. Velmi jsem si přála dopřát svým dětem i v dalších letech šťastnou cestu za poznáním, a tak se zrodila myšlenka založit základní školu.

Od roku 2016 působím v ZŠ Otevřeno na různých pracovních pozicích (vychovatelka v družině, tělocvikářka a administrativní podpora).

Ráda trávím čas v přírodě, tichu a samotě. Těší mě ale také čas strávený s rodinou, nebo ve společnosti přátel na hudebních, sportovních i pracovních setkáních. 

Mgr. Kristýna Jarošová

Mgr. Kristýna Jarošová

učitelka

Jsem nadšená učitelka se zájmem o výchovu a vzdělávání žáků v intelektuální i psychosociální oblasti. Jsem citlivá vůči individuálním potřebám a možnostem žáků i vůči třídě jako skupině. Upřednostňuji kreativní a otevřený způsob práce. Jsem týmový hráč, který dokáže pracovat pro společnou vizi školy, rodičů i žáků. Mým přáním je podpora a vedení žáků na cestě k jejich vlastnímu rozvoji.

Více o mně v mém životopise.

Adam Köppel

Adam Köppel

průvodce dětí ve vědecko-technických oblastech

Nepovažuji se za učitele. Dokonce jsem si dlouho myslel, že nemám děti rád (teda kromě těch svých vlastních). Nakonec se ukázalo, že nedokážu odolat jednoduchému faktu, že se děti v ZŠ Otevřeno učí nadšeněji než dospělí. To jsem zjistil, když jsem ve škole rok učil fyziku a trochu biologii. Také jsem ale zjistil, že učení (netrénované) dospělé vysiluje, takže jsem si od něho dal po roce zase pauzu. Ale zcela jsem se od dětí odloučit nedokázal, takže jsem s Markem Fajfrem pokračoval ve vedení kroužku robotiky. Ten má tu výhodu, že se v něm neučí, ale především prožívá.

Do nového školního roku jsem si dal novou výzvu. Společně s Míšou Zelenkovou povedu projektové vyučování – chceme děti vést do hlubin fyziky, chemie, IT a přírodovědy. Společně s Markem Fajfrem připravujeme další robotická setkání.

 

Ing. Marcela Meidinger

Ing. Marcela Meidinger

učitelka

V 70.letech jsem vystudovala matematický obor na Vysoké škole ekonomické v Praze, ale následná práce v oblasti výpočetní techniky byla cizí mé duši. Jediné, pro co jsem tehdy žila, byly tábory pro děti zaměstnanců, kde jsem pracovala jako vedoucí. Když se mi narodila dcera, dala jsem dohromady skupinu pražských dětí a osm let organizovala tábory podle svých představ: svobodné,  respektující osobnost každého dítěte i dospělých, kteří věnovali dětem svůj volný čas. Nevěděla jsem tehdy nic o alternativní výchově, přesto jsem ji intuitivně praktikovala.

V 90.letech jsem odešla do Francie, kde jsem se vdala a studovala, získala jsem magisterský titul v oboru didaktiky francouzštiny. V neziskové organizaci C.E.M.E.A jsme s manželem školili mladé Francouze pro práci s dětmi ve volném čase. Tam jsem se poprvé seznámila s metodami « éducation nouvelle » (alternativní výchova).

Více než 20 let jsme potom s manželem cestovali po světě a vyučovali francouzštinu: v Čechách, v Mexiku, v USA a v Jižní Koreji. Napsali jsme spolu několik učebnic, vedli skupiny amaterského divadla, školili budoucí učitele francouzštiny. V Koreji jsem se nadchla pro kresbu tuší a ilustrovala několik knih. Vrátila jsem se do Čech v prosinci 2019 s chutí pokračovat  v tom krásném dobrodružství, kterým je pro mě život.

Více o mne v mém životopise.

Bc. Zuzana Wildová

Bc. Zuzana Wildová

učitelka, speciální pedagožka, výchovná poradkyně, metodička prevence

Užívám si práci s dětmi na základní škole, to je přesně moje skupina. Jejich svět, o který se můžu starat, tvořit bezpečné prostředí a přinášet inspiraci, mě bez přestání motivuje generovat bambilion aktivit a projektů. Posledních sedm let pracuji jako učitelka ZŠ a MŠ, učím anglický jazyk praktickou cestou a zároveň zastávám roli školního metodika prevence a výchovného poradce.

Ve společnosti LAG Podralsko se podílím na realizaci projektů podporujících inkluzivní školství, rozvoj výuky angličtiny a rovných příležitostí. Ráda dělám práci, která má smysl, která je v kontaktu s dětmi a dává prostor vlastní kreativitě. Fasacinují mě oblasti Montessori pedagogiky a speciální pedagogika, které nahlížím psychologickou optikou, zkoumám je a převádím do praktických činností, u kterých se pak všichni něco naučíme. 

Jsem vděčná za příležitost připojit se do tohoto voňavého a Otevřeného prostředí, vážím si spolupráce se srdcaři a nadšenci. Pocit radosti mi přináší také překapávaná káva s mlékem a agávovým sirupem nebo třeba sušenky s čokoládovými kousky. Sama ale nejsem z cukru, ráda jezdím vodu, procházím se českou přírodou v dešti nebo sněhu. Momentálně je mým hrdinou (vedle superhrdinů z Otevřena) Stanislav Petrov, takže moje životní motto bude nakonec něco jako: “Pořádně se zamysli, než zmáčkneš ten gombik”.

Více o mne v mém životopise.

Mgr. Linda Blohonova

Mgr. Linda Blohonova

asistentka pedagoga, vychovatelka v družině

Pocházím z Prahy, ale v Benátkách bydlím již od roku 2006. Po maturitě na tenisovém gymnáziu jsem odjela na rok do Ameriky jako au-pair, což vnímám jako úžasnou zkušenost, při které jsem se nejen zdokonalila v angličtině, ale také osamostatnila a seznámila se spoustou zajímavých lidí. Při práci jsem pak dálkově vystudovala tělesnou výchovu a sport na FTVS UK, se specializací na tenis. Jeden rok jsem si na Pedagogické fakultě zkusila i studium angličtiny, která mě moc baví a proto se již řadu let věnuji soukromému doučování dětí i dospělých. Pár let ještě vedu kroužky angličtiny v jednom z pražských DDM. 

Stále se vzdělávám. Vedu ženské kruhy, zajímá mě zdravý životní styl, naplňuje mě bytí v přírodě, moc ráda chodím pěšky a nejraději bosa, jezdím na kole a celoročně plavu v Jizeře. 

Po narození mého syna a dcery jsem se zaměřila více na výchovu a vzdělávání dětí, prošla si kurzem Montessori pedagogiky, kurzy Respektovat a být respektován, které mi v mnohém otevřely oči a já jsem si uvědomila, že si přeji vzdělávat své děti jinou cestou, než kterou jsem si sama prošla. Více svobodněji, v menším kolektivu, v bezpečném a láskyplném prostředí. Během pár báječných let strávených v lesní školce Mondík jsem se seznámila s partou úžasných lidí a stála u zrodu ZŠ Otevřeno, kterou jsem z povzdálí, ale s láskou podporovala. A teď jsem nadšená z příležitosti aktivně se podílet a podporovat děti na jejich cestě za šťastným a přirozeným poznáním.

Veronika Lerchová

Veronika Lerchová

průvodkyně hudebně výtvarným světem

Nejsem učitelka. Jsem žena, která miluje hudbu a ráda bych tuto vášeň z ní předávala dál i našim dětem. Moje původní profese je čistě umělecká. Jako floristka jsem navrhovala a realizovala květinová díla všech možných rozměrů. S tím souvisely i workshopy pro veřejnost, se kterými jsem začínala již v roce 2005. V době, kdy jsem měla své vlastní květinářství, jsem pak mimo floristické workshopy od roku 2011 pořádala i semináře zaměřené na duchovní rozvoj.

Mám dva syny, se kterými mi do života přišla i příležitost stát se lektorkou hudebních kurzů pro malé děti. Organizuji kruhy pro ženy a pro klid své duše, během rodičovské dovolené, studuji prapůvodní kořeny ženství a dovednosti kněžek, kterou bych se měla příštím rokem stát. Při práci  s dětmi i s ženami jdu cestou prožitku za využití různých hudebních nástrojů. Těším se na budoucí studium muzikoterapie. Hudba je pro mě radost a zároveň mocný terapeutický nástroj.

S manželem a našimi synky brzy vybudujeme náš domov na překrásném pozemku v jedné zalesněné roklině na okraji Kokořínska.

Lilla Körmendy

Lilla Körmendy

provozní pracovnice

Narodila jsem se v Polsku. Když mi bylo dvacet let, odstěhovala jsem se do České republiky. Dlouhé roky jsem pracovala na II. ZŠ Pražská jako uklízečka. Mám dvě dcery a dva vnuky. Ráda se věnuji rodině, dětem, vaření a pečení. Na ZŠ Otevřeno se mi líbí, že jsou k sobě děti kamarádské.

Josef Soukup

Josef Soukup

školník

Narodil jsem se ve Václavově u Slavonic v jižních Čechách. Do Hrušova, kde dlouhé roky žiji, jsem se přistěhoval za svou ženou. Máme syna, dceru a tři vnoučata. Většinu svého pracovního života jsem strávil ve Škodovce a také jako místostarosta obce Hrušov. Nyní jsem v důchodu a rád pomáhám svým dětem se školou, kterou s přáteli založili. V ZŠ Otevřeno se mi nejvíc líbí, když tam nejsou děti a já mám klid na práci:)

Ing. Miloslav Lorenc

Ing. Miloslav Lorenc

asistent školníka, dobrovolník

Narodil jsem se v roce 1952 v Poličce, ale po devíti letech se naše rodina přestěhovala do Svitav, kde jsem prožil svoje dětství. Vystudoval jsem obor finance na VŠE v Praze a čtyřicet let celé své pracovní kariéry jsem prožil v jediné instituci – ve Státní bance československé (SBCŠ), později v České národní bance (ČNB). Zde jsem se podílel na nejzajímavějších celospolečenských projektech, jakým byla např. účetní delimitace SBČS na budoucí obchodní banky a centrální banku, zavádění účetní osnovy pro banky podle francouzského vzoru, delimitaci majetku mezi ČNB a Národní bankou Slovenska nebo účetní výkaznictví podle Mezinárodních účetních standardů.

Mezi mé koníčky patří cestování, cyklistika, práce na zahrádce a vaření. Své zážitky ze zahraničních i tuzemských cest popisuji na svém blogu www.dedamilanacestach.blogspot.cz nebo na četných přednáškách.

Od počátku jsem se stal podporovatelem projektu ZŠ Otevřeno. To, že jsem mohl přiložit ruku k dílu u nejrůznějších manuálních prací, kterých je v takové škole více jak dost, mi zároveň pomohlo zůstat v kontaktu s lidmi o jednu i více generací mladšími.

Jiří Škvrna

Jiří Škvrna

dobrovolník IT

Narodil jsme se v Mladé Boleslavi a nyní bydlím na Bradleci. I když jsem vystudoval elektrotechniku, věnuji se sebevzdělávání, technikám mentalizace, mindfullness, závodně otužování. Hlavně mám rád práci mezi lidmi. Větší část léta trávím s rodinou a přáteli z Ligy lesní moudrosti pod tee-pee. Jsem rodinný typ, vychovávám tři puberťáky a jedno mimino. Byl jsem u všech porodů a tomu poslednímu jsem i pomáhal na svět. Jsem rád, že mohu skromným dílem pomáhat rozvíjet naši otevřenou školu v duchu vzájemného respektu a hravého učení. 

Karolina Nováková Jílková

Karolina Nováková Jílková

vychovatelka v družině, dobrovolník

Jsem nezávislá, pracovitá a komunikativní žena, která si ze všeho nejvíce váží společného času s rodinou. Pocházím z Prahy, ale odjakživa jsem toužila po větším klidu a spojení s přírodou, což nás s rodinou přivedlo do Ostré, rodiště mých předků, kde jsem ráda trávila čas už od dětství.

Mám ekonomické vzdělání a celý život pracuji v oboru účetnictví, v současnosti ve vlastní firmě, což mi dává svobodu a nezávislost, čehož si cením, ale zároveň cítím potřebu dělat věci, které mají hlubší smysl. Přináší mi radost komunikace s lidmi a moc ráda pracuji s dětmi, což jsem si v minulosti vyzkoušela v Rodinném centru Babočka v Praze.

Snažím se pracovat na svém duchovním rozvoji. Klid a harmonii mi přináší meditace, cvičení jógy, ženské kruhy a nejraději trávím volné chvíle v přírodě. Moc ráda organizuji různé výlety a túry, samozřejmě k velké radosti mé rodiny =)

Mám ráda hudbu, tanec, divadlo, knihy a moc ráda zahradničím. V poslední době jsme také s manželem našli zálibu v otužování.