Název

Základní škola Otevřeno, z. ú.

 

Zřizovatel

Základní škola Otevřeno, z. ú.

 

Důvod a způsob založení zapsaného ústavu

Ústav se zakládá za účelem zřízení a zajištění provozu a aktivit Základní školy Otevřeno, jejímž cílem je zajištění plnohodnotného základního vzdělání s důrazem na individuální přístup a potřeby dítěte. Veškeré informace jsou obsaženy ve zřizovací listině.

 

 

Organizační struktura školy

Organizace má přiděleno IČ 04144449 a skládá se ze čtyř částí:

Základní školy (kapacita 100 žáků) – IZO 181081601

Školní družiny (kapacita 49 žáků) – IZO 181081806

Školního klubu (kapacita 35 žáků) – IZO 181081814

Školní jídelny – výdejny (kapacita 99 stravovaných) – IZO 181081822

Podrobnější informace jsou v rejstříku škol a školských zařízení a dále také v organizačním řádu školy.

 

 

Školská rada

Za zřizovatele: Kateřina Fajfrová, Olga Novotná, Zuzana Vopravilová Hamplová

Za pedagogy: Silvie Uhliariková, Linda Blohonová, Markéta Bühler

Za rodiče: Lenka Mazancová, … (bude doplněno po volbách do ŠR)

Kontaktní spojení

Základní škola Otevřeno, z. ú.

sídlo: U Školy 225

adresa ZŠ: Miroslava Soumara 2

294 71 Benátky nad Jizerou

tel: 775 533 369

e-mail: info@zsotevreno.cz

web: www.zsotevreno.cz

ID datové schránky: dyh2rsi

 

Úřední hodiny

Ředitel školy Mgr. Marek Fajfr, Ph.D.

úterý od 13:00 do 15:00; nebo je možné dohodnout jiný termín po telefonické domluvě 

marek.fajfr@otevrenozs.cz; +420 777 635 628

 

 

Bankovní účet školy

č. ú.: 2600813477/2010

Při každé platbě uvádějte, prosím, v poznámce předmět vaší platby, případně přidělený variabilní symbol.

Žádosti o informace

Informace o škole jsou uvedeny na www.zsotevreno.cz. Žádosti a další podání lze doručit poštou nebo osobně v budově školy na adrese Miroslava Soumara 2, 294 71  Benátky nad Jizerou a to v pracovní dny v čase od 7:30 do 16:30 hodin. Elektronická podání zasílejte na info@zsotevreno.cz nebo prostřednictvím datové schránky. Osobní jednání s vedením školy nebo učiteli si prosím vždy domluvte předem na výše uvedených kontaktech.

 

Opravné prostředky

Proti usnesením a rozhodnutím školy lze podat odvolání nebo stížnost. Poučení o možnosti odvolání je součástí písemného vyhotovení každého usnesení nebo rozhodnutí.

Přehled hlavních dokumentů

Všechny dokumenty jsou k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři ředitelky školy a také na těchto internetových stránkách.

ŠVP pro 1. stupeň Šťastná cesta za poznáním

ŠVP Školní družiny

Školní řád

Organizační řád

Vnitřní řád školní družiny

Minimální preventivní program

Formuláře

Formuláře lze získat v kanceláři ředitelky školy nebo v elektronické podobě na těchto internetových stránkách.

Žádost o přestup žáka

Žádost o uvolnění žáka z výuky

Nejdůležitější používané předpisy

Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
Zákon 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání
Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku
Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování
Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání dětí, žáků, a studentů se speciálními potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních