Změna je dnešní jedinou jistotou!

Připravujeme dnes žáky na život ve světě, o kterém toho mnoho nevíme.

Za poslední rok jsme se všichni stali amatérskými mikrobiology. Ale do budoucna si nemůžeme být jistí, které z dalšího nekonečného množství informací a vědních oborů budou důležité. Za poslední rok se podstatně změnil způsob, jakým funguje škola a pracuje učitel. Nevíme, jaká zaměstnání vzniknou, zaniknou, jak se promění i další profese.

Rok s virem pro nás nebyl průšvih, ale příležitost k růstu. A učíme to i naše děti.

Končí školní rok a my oslavujeme! Navzdory všem změnám víme, že v budoucnu bude i nadále důležité umět spolupracovat, věřit si a zkoušet nové věci, zdravě riskovat, být ohleduplný k druhým, ale hlavně: přijmout změnu, nebát se jí, ale chápat ji jako důležitou výzvu na naší cestě. To jsme se naučili my i naši žáci a můžeme být na sebe pyšní. Rok s virem nebyla žádná výjimka, ale život takový, jaký byl, je a bude.

Podařilo se nám toho opravdu hodně. Vybudovali jsme fungující online školní prostředí, další deváťáci byli přijati na střední školy, které si vybrali, rozšířili a vyladili jsme pedagogický tým a vedení školy, naši učitelé se dálé vzdělávali, rozšířili jsme prostory školy a společně prožili mnoho dalších úspěchů.

Přijďte to s námi oslavit 25. června od 14:00 do prostor školy. Těšíme se na vás!