Závěr školního roku, hezké počasí a polevující vládní epidemiologická opatření. To vše umožňuje realizaci velkého množství společných aktivit.

V červnu jsme prožili společný čas na různých výjezdech – první trojročí na škole v přírodě v Jabkenicích, druhé trojročí v ekocentru Chaloupky, třetí trojročí na Jizeře a také na tábořišti Zábrdka na “indiánském táboře”, výlety na “únikovku” do Prahy, do kravína v Dolním Slivně, do dražického kostela, na benáteckou Loděnici, do městského bazénu i do městského muzea.

Přivítali jsme ve škole budoucí prvňáčky, kteří se prvně mohli potkat s budoucími spolužáky z vyšších ročníků.

Závěr roku jsme oslavili společným setkáním obohaceným divadlem sourozenců Marčíků “Já to jsem” a kapelou Ajfrband.