Zápis do prvních ročníků

Zápis do prvního ročníku pro školní rok 2022/2023 byl ukončen.

Jak probíhá přijímání nových žáků / přestup z jiné školy v průběhu školního roku

 1. Sejdeme se na úvodní schůzce, kde se seznámíte s principy školy.
 2. Dítě absolvuje tři dny až týden ve škole, aby se seznámilo s prostředím, spolužáky, školní výukou.
 3. Sejdeme se na následné schůzce, kde proběhne společné rozhodnutí o nástupu vašeho dítěte do školy.
 4. Pošlete přihlášku ke vzdělávání v Základní škole Otevřeno, z. ú.
 5. Škola vyřídí veškeré formality potřebné k přestupu s předchozí školou

Pro více informací se s důvěrou obraťte na zástupkyni ředitele Markétu Bühler na telefon 777 266 398 či na email marketa.buhler@otevrenozs.cz.

 

To nejdůležitější o škole

 • Jsme základní školou s prvním i druhým stupněm zapsanou v rejstříku škol MŠMT. Naplňujeme stejné povinné výstupy i další zadání jako veřejné státní školy.
 • Výuka je u nás organizována v trojročích, aby se žáci mohli učit také od sebe navzájem.
 • Výuka probíhá v 1,5 hodinových blocích, často formou projektového vyučování a také v přírodě, v autentickém prostředí.
 • Každý den zahajujeme na společném ranním kruhu v 9:00 hod.
 • Mladší žáci mají otevřenou školní družinu od 7:30 hod., po vyučování tam mohou pobýt až do 16:30 hod. Pro starší žáky škola organizuje školní klub ve stejných časech.
 • Odpoledne mohou žáci navštěvovat školní zájmové kroužky, jako např. tenis, robotiku, míčové hry, zábavné hry nebo čtení pro nejmenší.
 • Každý den mají žáci výběr ze dvou jídel ve školní výdejně v budově školy.
 • Školné, kterým dofinancováváme chybějící část státní dotace, nastavujeme na základě individuální domluvy.

Další podrobné informace naleznete v brožurce.

Jsme školou, ve které se děti rády učí. Děláme všechno pro to, aby si děti v naší škole uchovaly svou vnitřní svobodu a přirozenou zvídavost.

Máme zájem o rozvoj individuálních dovedností, schopností a nadání dítěte. Snažíme se rozvíjet nejen intelektové, ale i další schopnosti, jako je manuální zručnost, tvořivost, emoční inteligence, nenásilná komunikace apod.

Učitel má respektující přístup k dětem, které v atmosféře důvěry nemají strach položit otázku.

Naši učitelé a asistenti jsou inspirováni různými moderními pedagogickými směry a metodami (pedagogika M. Montessori, intuitivní pedagogika, problémové učení, myšlenkové mapy).

Učíme pomocí zážitkových metod, tzv. learning by doing, a propojujeme výuku s realitou, okolním světem.

Motorem pro učení dětí i dospělých je přirozená vnitřní touha poznávat a vzdělávat se.

Děti v partnerském a respektujícím vztahu zapojujeme aktivně do chodu školy.

Pravidla soužití vychází ze společné diskuse učitelů a žáků na školním sněmu.

V maximální možné míře jsou v hodině dva pedagogové, učíme v tandemu.

Pořádáme „tripartity“ – dítětem aktivně ovlivněná setkání se svými rodiči a učitelem nad svým školním vzděláváním.

Vítána je také přítomnost a participace rodičů.