Kateřina Fajfrová, DiS., zakladatelka

Narodila jsem se v Mladé Boleslavi a téměř celý svůj život bydlím v Benátkách nad Jizerou, kde jsem prožila více než 20 let ve skautském oddíle. Po škole (VOŠ Mills, obor Sociální práce) jsem během šesti let vystřídala tři zaměstnání (Dům dětí a mládeže, prodejnu outdoorového vybavení Rock Point a cestovní kancelář Adventura s.r.o.). V CK Adventura jsem pracovala v oddělení Adventura teambuilding, kde jsme pořádali firemní zážitkové kurzy zaměřené na stmelení týmu a rozvoj spolupráce a komunikace ve skupině. Poté jsem nastoupila na mateřskou. Nyní mám tři krásné prince: Matouše, Jonáše a Františka. Mé děti mě zavedly do lesní školky a odtud už byl jen malý krůček k touze po založení základní školy.

Pavel Soukup, předseda správní rady

Narodil jsem se v Mladé Boleslavi, kde jsem žil až do doby svého studia v Liberci. Technickou univerzitu, fakultu strojní jsem nedostudoval, protože se objevily jiné životní výzvy. Se svou ženou jsem se potkal v partě kamarádů, kteří spolu jezdili na kole. Do Benátek jsme se společně s manželkou a nejstarším synem Vendelínem přistěhovali, protože jsme si uvědomili, že je to skvělé místo pro rodinný život. Dnes už máme další dvě děti, Metoděje a Josefínu. Ke své práci stavaře jsem se dostal docela náhodou, ale dělám ji s láskou už od roku 2003.

Mgr. Marek Fajfr, Ph.D., ředitel

Narodil jsem se v roce 1981 v Šumperku. Do Benátek nad Jizerou jsem přišel za svou manželkou v roce 2005. Benátky vnímám jako klidné místo stvořené k odpočinku od Prahy, ve které pracuji jako učitel společenských věd na gymnáziu. Protože jsme s manželkou byli od dětství skauti, doufám, že skauty, tj. rytíři dobrých skutků, budou jednou i naši tři synové. Vystudoval jsem Gymnázium Botičská v Praze s přírodovědným zaměřením, Husitskou teologickou fakultu UK v Praze v oboru učitelství filosofie, náboženství a etiky a konečně doktorát jsem obhájil na Pedagogické fakultě téže university v oboru filosofie. Můj volný čas vyplňuje kromě rodiny především hudba – skládám, zpívám a hraju se svou kapelou.

Zuzana Vopravilová Hamplová, DiS., členka správní rady

Narodila jsem se v Praze, kde jsem prožila prvních 29 let svého života. Vystudovala jsem VOŠ mezinárodních a obchodních vztahů Praha, bavilo mě učit se cizí jazyky. Poté jsem pracovala v cestovní kanceláři Adventura s.r.o., oddělení Adventura Teambuilding jako produkční, projektová manažerka a nakonec jako vedoucí oddělení. Mám dvě děti, Mikuláše a Elišku, a abych tu nekončící práci kolem nich přežila, vytvářím po nocích šperky, které viditelně zůstávají jako důkaz odvedené práce.

Mateřství a život na venkově (přestěhovali jsme se s manželem do venkovského domu v Hrušově poblíž Benátek nad Jizerou) změnily můj úhel pohledu. Uvědomila jsem si, že už se nechci vztahovat k Praze, ale plnohodnotně žít v místě, kde bydlím. Našla jsem si práci, kterou můžu dělat z domova, vstoupila do místní politiky a s přáteli založila školu.

Ing. arch. Olga Novotná, členka správní rady

Narodila jsem se v Ostravě Porubě. V Brně jsem vystudovala architekturu a pak mě život zavál do Prahy. Od roku 2003 mám vlastní architektonickou praxi. Mimo jiné jsem získala Grand Prix Obce architektů za realizaci rodinného domu na Vysočině.

S mým mužem Pavlem máme tři děti a pohodu. Těším se, že společně s přáteli vybudujeme krásnou školu v blízkosti přírody.