Společně s lesní školkou Mondík jsme oslavili masopust. Průvod prošel přes Husovo náměstí, kde proběhla žertovná svatba. Kytaru Tamaru jsme pohřbili na farní zahradě. Žal jsme zajedli koblihami a horkým čajem.