Název, zřizovatel, kontaktní údaje

Základní škola Otevřeno, z. ú.

Kontaktní údaje a úřední hodiny naleznete na stránce kontakty

Důvod a způsob založení zapsaného ústavu

Ústav se zakládá za účelem zřízení a zajištění provozu a aktivit Základní školy Otevřeno, jejímž cílem je zajištění plnohodnotného základního vzdělání s důrazem na individuální přístup a potřeby dítěte. Veškeré informace jsou obsaženy ve zřizovací listině

Organizační struktura školy

Organizace má přiděleno IČ 04144449 a skládá se ze čtyř částí:

  • Základní školy (kapacita 100 žáků) – IZO 181081601
  • Školní družiny (kapacita 49 žáků) – IZO 181081806
  • Školního klubu (kapacita 35 žáků) – IZO 181081814
  • Školní jídelny – výdejny (kapacita 99 stravovaných) – IZO 181081822

Podrobnější informace jsou v rejstříku škol a školských zařízení a dále také v Organizačním řádu školy.

Školská rada

Za zřizovatele: Kateřina Fajfrová, Olga Novotná, Zuzana Vopravilová Hamplová

Za pedagogy: Silvie Uhliariková, Markéta Bühler, Tereza Gajdošová

Za rodiče: Lenka Mazancová, Daniel Sittek, Tereza Šístek

Žádosti o informace

Informace o škole jsou uvedeny na www.zsotevreno.cz. Žádosti a další podání lze doručit poštou nebo osobně v budově školy na adrese Miroslava Soumara 2, 294 71 Benátky nad Jizerou a to v pracovní dny v čase od 7:30 do 16:30 hodin. Elektronická podání zasílejte na nebo prostřednictvím datové schránky. Osobní jednání s vedením školy nebo učiteli si prosím vždy domluvte předem na výše uvedených kontaktech.

Opravné prostředky

Proti usnesením a rozhodnutím školy lze podat odvolání nebo stížnost. Poučení o možnosti odvolání je součástí písemného vyhotovení každého usnesení nebo rozhodnutí.

Přehled hlavních dokumentů

Všechny dokumenty jsou k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři ředitele školy.

Formuláře

Formuláře lze získat v kanceláři ředitele školy nebo v elektronické podobě na těchto internetových stránkách.

Zápis pro školní rok 2024/2025

Informace o zápisu pro školní rok 2024/2025 naleznete na stránce o zápisu.