Marek Fajfr

ředitel školy
zakladatel školy
průvodce projektu společnost 3T

Marek Fajfr

ředitel školy
zakladatel školy
průvodce projektu společnost 3T

Narodil jsem se v roce 1981 v Šumperku. Do Benátek nad Jizerou jsem přišel za svou manželkou v roce 2005.

Benátky vnímám jako klidné místo stvořené k odpočinku od Prahy, ve které jsem pracoval jako učitel společenských věd na gymnáziu. Protože jsme s manželkou byli od dětství skauti, doufám, že skauty, tj. rytíři dobrých skutků, budou jednou i naši tři synové.

Vystudoval jsem Gymnázium Botičská v Praze s přírodovědným zaměřením, Husitskou teologickou fakultu UK v Praze v oboru učitelství filosofie, náboženství a etiky a konečně doktorát jsem obhájil na Pedagogické fakultě téže university v oboru filosofie.

Můj volný čas vyplňuje kromě rodiny především hudba – skládám, zpívám a hraju se svou kapelou.

Markéta Bühler

zástupkyně ředitele
průvodkyně angličtiny 1T, 2T, 3T

Markéta Bühler

zástupkyně ředitele
průvodkyně angličtiny 1T, 2T, 3T

Vyrůstala jsem a studovala v Praze, zároveň jsem ale měla možnost zažít kouzlo a sílu zdánlivě obyčejného života na vesnici.

V roce 2004 jsme s přáteli založili pobočku mezinárodního hnutí zabývající se osobním rozvojem, vzděláváním a propojováním lidí napříč genderem, barvou pleti, lokací a vyznáním. Od roku 2006 jsem pak jeho koordinátorkou zastupující Českou republiku. Díky tomu jsem se mohla zúčastnit a spolupořádat několik mezinárodních konferencí a projektů. Tyto zkušenosti a další studium mne pak nasměrovaly blíže k práci s komunitním kruhem, vedením ženských kruhů a osobním terapiím.

Další mou krásnou příležitostí byla pak v letech 2012 – 2015 práce zástupkyně ředitelky MŠ Go Kids Centrum v Kosmonosích. 

Vzdělávání dětí a dospělých mne stále baví a inspiruje, tak si velice vážím příležitosti spolupracovat v prostředí, kde je kromě mnoha dalších kvalit stále přítomná otevřenost. Je pro mne velkým darem najít takovéto láskyplné místo pro naše děti, kde se cítí svobodně, jsou šťastné, mohou se smysluplně vzdělávat a objevovat svou velikost a talenty. Stejně tak chci tento prostor vlastní prací podporovat a pomáhat jej dále rozvíjet.

Zuzana Vopravilová Hamplová

zakladatelka školy
administrativní řízení školy
angličtina 2T
vychovatelka v družině

Zuzana Vopravilová Hamplová

zakladatelka školy
administrativní řízení školy
angličtina 2T
vychovatelka v družině

Narodila jsem se v Praze, ale už třináct let bydlím v Hrušově poblíž Benátek nad Jizerou. Svůj titul jsem získala  v oboru mezinárodních vztahů a PR. Mluvím třemi jazyky, teď se učím čtvrtý.

Po škole jsem začala pracovat v Adventuře cestovní kanceláři v jejím oddělení teambuldingu jako produkční, projektová manažerka a nakonec jako vedoucí oddělení. Tady jsem se také seznámila a pracovala spolu s Katkou Fajfrovou.

Po mateřské jsem začala pracovat jako místostarostka v Hrušově a jako produkční ve firmě Team test, která vzdělává dospělé. V tu dobu jsme zhruba zakládali školu Otevřeno.

Před třemi lety jsem se stala na Hrušově starostkou, kterou jsem dodnes. V téhle práci jsem v sobě definitivně objevila zalíbení v papírování, tabulkách a sestavování kalkulací, s čímž letos v roce 2021 přicházím do ZŠ Otevřeno i osobně přiložit ruku k dílů jako administrativní síla.

Mám dvě děti Mikuláše a Elišku, kteří oba chodí do Otevřeno.

Baví mě tisíc a jedna věc, jsem hltač filmů, dokumentů, ráda čtu, mám živnost – vyrábím šperky, ráda sportuju, jsem ráda venku, užívám si každou činnost, ráda pracuju.

V Otevřeno to skutečně žije, pořád se něco děje, zkouší , vymýšlí, optimalizuje a zlepšuje, takže to je moje zóna.

Jiřina Botošová

třídní prvního trojročí
průvodkyně matematiky 2T

Jiřina Botošová

třídní prvního trojročí
průvodkyně matematiky 2T

Narodila jsem se na jižní Moravě. Od roku 2006 žijeme s manželem a čtyřmi dětmi v Benátkách nad Jizerou.

Již při studiu na gymnáziu v Brně jsem se věnovala dětem v zájmových kroužcích. Po maturitě jsem studovala Vyšší pedagogickou školu ve Svatém Janu pod Skalou. Škola nás seznamovala s alternativními směry, obzvlášť s Montessori pedagogikou, kterou jsem mohla poznat též v praxi při krátkodobé stáži v Singapuru.

Po absolutoriu jsem učila dva roky na prvním stupni základní školy ve Stochově u Kladna a dva roky ve Mšeném – lázních. Při zaměstnání jsem ještě studovala dálkově magisterské studium v Českých Budějovicích obor „učitel náboženství a etiky“.

S Montessori pedagogikou jsem se opět setkala až v Benátkách nad Jizerou, kde jsem se svými dětmi začala navštěvovat Klub Mondík. Protože jsem chtěla tuto metodu poznat více, přihlásila jsem se do diplomového kurzu Montessori pedagogiky zaměřeného na děti mladšího školního věku. Pod spolkem Mondík jsem pak pracovala jako lektorka montessori programů a také jako lektorka lesního klubu.

Setkání s lesní pedagogikou mě velice nadchlo. Mohla jsem pozorovat, jak jsou děti v přírodě šťastné. Les je totiž ono „připravené prostředí“, které děti rozvíjí. V té době už mí synové začali chodit do školy. Časté nemoci, únava, s kterou se ze školy vraceli, a další okolnosti, nás přivedli na myšlenku domácího vzdělávání. Tři roky DV byly pro nás všechny velmi obohacující. Od roku 2016 pracuji jako učitelka nejmladších dětí v ZŠ Otevřeno.

Jan Dimitrov

průvodce angličtiny 1T, 2T, 3T
průvodce projektu 1T
vychovatel v družině

Jan Dimitrov

průvodce angličtiny 1T, 2T, 3T
průvodce projektu 1T
vychovatel v družině

Narodil jsem se v roce 1982 v Mladé Boleslavi, kde jsem postupně prošel základní jazykovou školou a osmiletým gymnáziem. Po maturitě se ve mně probudily umělecké sklony a pokoušel jsem se o studium filmové režie. Bohužel neúspěšně. Přesto jsem měl možnost být v přítomnosti filmových ikon, když jsem se na chvíli ocitl v nejužším výběru.

Osud mě roku 2004 zavál do posledního sběru branců základní vojenské služby, kde jsem brzy zahájil profesionální službu u Hradní Stráže na celých pět let v hodnosti rotmistra. Přesto o sobě smýšlím jako o pacifistovi. Zkušenost z armády mi dala víru v přátelství, sebekázeň a trpělivost, která je pro mne nedocenitelná.

V roce 2009 jsem odešel do civilu, kde jsem se mimo jiné dal na dráhu přepravního disponenta v letecké přepravě a poté i v kamionové přepravě. Součástí této práce byla neustálá komunikace se zahraničím.

Shodou náhod a okolností jsme v roce 2016 s tehdejší partnerkou založili komunitní centrum U nás doma, které bylo zaměřeno především na předškolní sdružování děti od tří do pěti let, společné akce a sezónní události. V roce 2018 jsem se zapojil do výuky anglického jazyka a českého jazyka pro cizince všech věkových kategoriích v soukromé jazykové škole. Zkušenosti z posledních pěti let a znovu objevení mého vnitřního dítěte mne vedou ke komunikaci a spolupráci s dětmi a jsem šťastný, že mohu být u rozvoje alternativní školy zrovna v Otevřenu. Děti mne v mnoha ohledech učí a inspirují.

Kateřina Fajfrová

zakladatelka školy
vedoucí družiny
průvodkyně tělocviku 1T, 2T a 3T

Kateřina Fajfrová

zakladatelka školy
vedoucí družiny
průvodkyně tělocviku 1T, 2T a 3T

Narodila jsem se v Mladé Boleslavi a téměř celý svůj život bydlím v Benátkách nad Jizerou, kde jsem prožila více než dvacet let ve skautském oddíle. Tato léta mě naučila především zkoušet nové a nebát se odpovědnosti.

Po škole (VOŠ Mills, obor Sociální práce) jsem během šesti let vystřídala tři zaměstnání (dům dětí a mládeže, prodejnu outdoorového vybavení Rock Point a cestovní kancelář Adventura s.r.o.). V CK Adventura jsem pracovala v oddělení teambuilding, kde jsme pořádali firemní zážitkové kurzy zaměřené na stmelení týmu a rozvoj spolupráce a komunikace ve skupině. Během této životní etapy jsem dálkově vystudovala pedagogiku volného času na UK v Praze.

Mám tři krásné syny: Matouše, Jonáše a Františka. Mé děti mě zavedly do Lesního klubu Mondík. Brzy jsem se stala jednou z členek sdružení a činnost spolku dodnes podporuji. Velmi jsem si přála dopřát svým dětem i v dalších letech šťastnou cestu za poznáním, a tak se zrodila myšlenka založit základní školu.

Od roku 2016 působím v ZŠ Otevřeno na různých pracovních pozicích (vychovatelka v družině, tělocvikářka a administrativní podpora).

Ráda trávím čas v přírodě, tichu a samotě. Těší mě ale také čas strávený s rodinou, nebo ve společnosti přátel na hudebních, sportovních i pracovních setkáních.

Jana Frýdová

asistentka pedagoga 2T

Jana Frýdová

asistentka pedagoga 2T

Narodila jsem se na Moravě, v malé vesničce v Olomouckém kraji, a už jako malá holka jsem chtěla pracovat s dětmi. Vydala jsem se ale jiným směrem a začala jsem studovat na Fakultě financí a účetnictví ve Zlíně. Během studií jsem se přestěhovala za prací v oboru do Prahy a dokončila školu. Na kurzech kubánské salsy jsem se seznámila se svým manželem a máme spolu dvě krásné děti, které mi pomohly znovuobjevit svou sílu a především vrátit se k tomu, co jsem měla ráda. Vydala jsem se cestou svého srdce, která mi dává smysl, přináší mi radost a baví mě. Začala jsem pracovat jako asistent pedagoga ve školce a poté v ZŠ Otevřeno. S dětmi mám možnost být více v kontaktu sama se sebou. Tady se cítím svobodná. Mohu zde říkat a realizovat své myšlenky OTEVŘENĚ.

Tereza Gajdošová

třídní prvního trojročí
průvodkyně matematiky 2T
kreativní projekty
vychovatelka v družině

Tereza Gajdošová

třídní prvního trojročí
průvodkyně matematiky 2T
kreativní projekty
vychovatelka v družině

Narodila jsem se na Moravě, většinu života strávila na Vysočině a od roku 2010 bydlím se svou rodinou v malebné roubence nedaleko Benátek nad Jizerou. Jsem obyčejná vnímavá žena, manželka, matka, kamarádka a profesí učitelka. Mám ráda svou rodinu, přátele, pohodu, klid a radost. Ve volném čase se věnuji aromaterapii, masážím, zajímají mě léčivé byliny, souznění lidského těla i duše. Vzděláním jsem speciální pedagog, pedagog pro MŠ a pedagog pro 1. stupeň běžné i speciální ZŠ.

Do ZŠ Otevřeno přecházím po 12letém působení v běžné ZŠ (spojené s MŠ), kde jsem začínala na pozici vedoucí učitelky v MŠ. Po poslední MD mě životní cesta posunula do učitelské pozice na 1. stupni ZŠ. Zklamání z nastaveného systému běžného základního vzdělávání nastolilo mnoho otázek spojených s hledáním a vytvářením pro žáky co nejméně frustrujícího zábavného vzdělávacího prostředí. Což se mi podařilo, děti chodily do školy rády, rodiče byli velmi spokojení. Přesto, především pro svého nejmladšího syna, jsem po všech zkušenostech hledala školní vzdělávací prostředí více svobodné, zbavené nátlaku na výkon.

Do cesty mi vstoupila ZŠ Otevřeno a možnost posunout se opět dál.

Motto: Každý z nás se rodí s určitým nadáním a talentem, který naplňuje životní radostí a stává se tím prospěšný všem. Vytvářejme dětem takové prostředí, aby si stále uvědomovaly svou krásu a originalitu a nemusely se vyčerpávat hledáním sebe a svého talentu v dospělosti.

Pavel Soukup

zakladatel školy
průvodce matematiky a projektu věda 3T
školník

Pavel Soukup

zakladatel školy
průvodce matematiky a projektu věda 3T
školník

Narodil jsem se v Mladé Boleslavi, kde jsem žil až do doby svého studia v Liberci. Technickou univerzitu, fakultu strojní jsem nedostudoval, protože se objevily jiné životní výzvy. Se svou ženou jsem se potkal v partě kamarádů, kteří spolu jezdili na kole. Do Benátek jsme se společně s manželkou a nejstarším synem Vendelínem přistěhovali, protože jsme si uvědomili, že je to skvělé místo pro rodinný život. Dnes už máme další dvě děti, Metoděje a Josefínu. Ke své práci stavaře jsem se dostal docela náhodou, ale dělám ji s láskou už od roku 2003.

Ivana Syslová

průvodkyně českého jazyka 2T

Ivana Syslová

průvodkyně českého jazyka 2T

Mám ráda děti, ráda objevuji jejich svět a práce s nimi mne nabíjí a těší. S dětmi jsem pracovala už od střední školy, během studia na Státní jazykové škole i na Karlově Univerzitě, kde jsem si vybrala obor český a anglický jazyk a literatura pro 2. stupeň ZŠ a SŠ. Z klasického školství jsem ale krátce po promoci odešla, nelíbila se mi autoritativní role učitele a způsob výuky.

Po přestěhování z Prahy do Benátek nad Jizerou a narození dvou synů jsem se do školství vrátila, ale do alternativního. Líbí se mi zážitková pedagogika a role průvodce. Pokud bych měla říci jedno slovo, které by vystihovalo mou představu o výuce a vzdělávání dětí, pak je to VZTAH. Ráda buduji s dětmi vzájemný vztah s respektem k jejich individualitě a efektivnost výuky vidím jen tam, kde je dobrý vzájemný vztah.

Lucie Šintáková

asistentka pedagoga 1T

Lucie Šintáková

asistentka pedagoga 1T

Pocházím z Nového Města nad Metují nedaleko Orlických hor. Se svými prarodiči jsem ráda pobývala v lesní chatě tyčící se na skále nad řekou Metují. Zamilovala jsem si také Český ráj, kam jsem jezdila na prázdniny za svou prababičkou. Láska k lesům, horám a přírodě jako celku ve mně je neustále,což ovlivňovalo moje volby do budoucna.

Po zahájení studia na České zemědělské Univerzitě jsem se přestěhovala do Prahy, kde jsem se zdržela přes deset let. Jelikož mě oslovilo cestování a práce venku, na slunci a vlastně v jakémkoliv počasí, tak jsem vyzkoušela různé sezónní práce v Anglii, Francii, Dánsku.Také jsem s přáteli 3 měsíce cestovala po Kalifornii a Oregonu. Když jsem zrovna byla v Čechách, tak jsem asistovala lidem s postižením pro Asistenci o.p.s.,kde jsem potkala spoustu úctyhodných bytostí a jsem vděčná za tuto zkušenost. Pomáhala jsem v horském penzionu nad Strážným v Krkonoších, učila snowboarding v Rokytnici nad Jizerou a vedla jsem dětský snowboardový klub ve Špindlerově mlýně jako trenérka.

V roce 2020 jsem se přihlásila do psychoterapeutického výcviku pořádaného Eliem. Zjistila jsem, že různé techniky a nástroje, kterými se dá dojít k vlastní zodpovědnosti, soucitu a kontaktu se svými potřebami, mě velice zajímají.Když se ohlédnu zpět, mohu říci, že mě to velice obohatilo, moje očekávání přeplnilo a těším se, co bude dál. Chci vytvářet prostor, ve kterém bude člověk moci znovu objevit cestu ke své celistvosti a síle činit rozhodnutí, která ho učiní šťastným a zdravým ( včetně mě samotné). Tak hledám možnosti a příležitosti, které mě k tomuto cíli přiblíží.

Baví mě zdravé vaření z kvalitních místní zdrojů. Také by jsem ráda dospěla do částečné soběstačnosti díky zahradě, kterou nyní s přítelem zakládáme. Zajímají mě různé způsoby konzervace potravin, ale jsem na začátku. Miluji hudbu, folklor z různých částí světa a duchovní nauky. Náš domov s námi sdílí kočka a venku nás těší spousta volných zvířat, které se nám chodí ukazovat před okna.

Silvie Uhliariková

třídní třetího trojročí
průvodkyně českého jazyka 2T a 3T
průvodkyně projektu věda 3T
kreativní projekty
výchovná poradkyně
speciální pedagožka

Silvie Uhliariková

třídní třetího trojročí
průvodkyně českého jazyka 2T a 3T
průvodkyně projektu věda 3T
kreativní projekty
výchovná poradkyně
speciální pedagožka

Pavlína Vitovská

asistentka pedagoga 2T

Pavlína Vitovská

asistentka pedagoga 2T

Pocházím z jižních Čech. V sedmi letech jsem se s mamkou přestěhovala do Mladé Boleslavi. Mým největším koníčkem je sport, ráda běhám, chodím na dlouhé procházky se psem a od dětství se věnuji basketbalu. Díky tomuto sportu, který mě provádí celým mým životem, jsem poznala nejen spoustu přátel a kamarádů, ale také jsem se podívala do všech koutů naší republiky. Mým největším úspěchem je účast na mistrovství republiky hráčů do 20 let. A na další sportovní úspěch teď čekám již v jiné roli, jelikož už třetím rokem pomáhám vychovávat malé basketbalové hráče. Díky této činnosti vím, že se dětem chci věnovat i jinak, a proto je pro mě tato práce při studiu na vysoké škole velkou příležitostí.

Marian Vojtášek

třídní druhého trojročí
průvodce matematiky, projektu 2T
kreativní projekty

Marian Vojtášek

třídní druhého trojročí
průvodce matematiky, projektu 2T
kreativní projekty

Narodil jsem se roku 1985 a většinu svého života prožil v malebném městečku Lipník nad Bečvou na Střední Moravě. Do Čech mě zavála láska k manželce a do Benátek touha po profesní změně. Vystudoval jsem obor historie – filozofie na Univerzitě Palackého v Olomouci. Učil jsem čtyři roky na gymnáziu. Po odchodu z gymnázia mě obohatily zkušenosti i z jiných oborů – krátce jsem pracoval jako obchodní zástupce, průvodce či jako sociální pracovník. Do toho jsem organizoval tábory a hrával v různých kapelách. A ještě dostudoval další obor – angličtinu. Do školy jsem se však s radostí vrátil a odučil dalších pět let na základní škole. Covid, mateřská dovolená a především budoucnost mých dětí mě však čím dál více směřovaly do vod respektující výchovy a vyučování. Učit v „Otevřenu“ je tak mým splněným snem. Práce mi musí dávat smysl a mám pocit, že zde ho dává plnou měrou.

Okénko do duše

oblíbené kapely: Melody Makers Ondřeje Havelky, KT Tunstall, Mňága a Žďorp, Red Hot Chilli Peppers

oblíbený film: Amélie z Montmartru

oblíbený spisovatel: Terry Pratchett, Andy Weir

oblíbené město: Kraków

oblíbený seriál: Červený trpaslík

fascinují mě: silné příběhy (např. období holokaustu), jinakost

ve volném čase: chodím do lesa, jezdím na kole, čtu (sci-fi, pedagogiku, osobnostní rozvoj), učím se kreslit a hrát na kytaru

miluju: lidi, želvy, rodinu a černý čaj s mlékem

Marcela Meidinger

průvodkyně španělštiny 3T

Marcela Meidinger

průvodkyně španělštiny 3T

V 70.letech jsem vystudovala matematický obor na Vysoké škole ekonomické v Praze, ale následná práce v oblasti výpočetní techniky byla cizí mé duši. Jediné, pro co jsem tehdy žila, byly tábory pro děti zaměstnanců, kde jsem pracovala jako vedoucí. Když se mi narodila dcera, dala jsem dohromady skupinu pražských dětí a osm let organizovala tábory podle svých představ: svobodné, respektující osobnost každého dítěte i dospělých, kteří věnovali dětem svůj volný čas. Nevěděla jsem tehdy nic o alternativní výchově, přesto jsem ji intuitivně praktikovala.

V 90.letech jsem odešla do Francie, kde jsem se vdala a studovala, získala jsem magisterský titul v oboru didaktiky francouzštiny. V neziskové organizaci C.E.M.E.A jsme s manželem školili mladé Francouze pro práci s dětmi ve volném čase. Tam jsem se poprvé seznámila s metodami « éducation nouvelle » (alternativní výchova).

Více než 20 let jsme potom s manželem cestovali po světě a vyučovali francouzštinu: v Čechách, v Mexiku, v USA a v Jižní Koreji. Napsali jsme spolu několik učebnic, vedli skupiny amaterského divadla, školili budoucí učitele francouzštiny. V Koreji jsem se nadchla pro kresbu tuší a ilustrovala několik knih. Vrátila jsem se do Čech v prosinci 2019 s chutí pokračovat v tom krásném dobrodružství, kterým je pro mě život.

Lilla Körmendy

provozní pracovnice

Lilla Körmendy

provozní pracovnice

Narodila jsem se v Polsku. Když mi bylo dvacet let, odstěhovala jsem se do České republiky. Dlouhé roky jsem pracovala na II. ZŠ Pražská jako uklízečka. Mám dvě dcery a dva vnuky. Ráda se věnuji rodině, dětem, vaření a pečení. Na ZŠ Otevřeno se mi líbí, že jsou k sobě děti kamarádské.

Olga Novotná

zakladatelka školy

Olga Novotná

zakladatelka školy

Narodila jsem se v Ostravě Porubě. V Brně jsem vystudovala architekturu a pak mě život zavál do Prahy. Od roku 2003 mám vlastní architektonickou praxi. Mimo jiné jsem získala Grand Prix Obce architektů za realizaci rodinného domu na Vysočině.

S mým mužem Pavlem máme tři děti a pohodu. Těším se, že společně s přáteli vybudujeme krásnou školu v blízkosti přírody.

Karolina Nováková Jílková

účetní

Karolina Nováková Jílková

účetní

Jsem nezávislá, pracovitá a komunikativní žena, která si ze všeho nejvíce váží společného času s rodinou. Pocházím z Prahy, ale odjakživa jsem toužila po větším klidu a spojení s přírodou, což nás s rodinou přivedlo do Ostré, rodiště mých předků, kde jsem ráda trávila čas už od dětství.

Mám ekonomické vzdělání a celý život pracuji v oboru účetnictví, v současnosti ve vlastní firmě, což mi dává svobodu a nezávislost, čehož si cením, ale zároveň cítím potřebu dělat věci, které mají hlubší smysl. Přináší mi radost komunikace s lidmi a moc ráda pracuji s dětmi, což jsem si v minulosti vyzkoušela v Rodinném centru Babočka v Praze.

Snažím se pracovat na svém duchovním rozvoji. Klid a harmonii mi přináší meditace, cvičení jógy, ženské kruhy a nejraději trávím volné chvíle v přírodě. Moc ráda organizuji různé výlety a túry, samozřejmě k velké radosti mé rodiny =)

Mám ráda hudbu, tanec, divadlo, knihy a moc ráda zahradničím. V poslední době jsme také s manželem našli zálibu v otužování.