Studium v ZŠ Otevřeno

Mrzí nás, že nejsme schopni uspokojit všechny zájemce o vzdělávání v naší škole. Poptávka každoročně převyšuje naše kapacitní možnosti. Před podáním přihlášky proto doporučujeme zvážit, jak hodnoty a očekávání ve výchově a vzdělávání vaší rodiny rezonují s naším koncepčním i reálným pojetím. Při přijímání dětí uvažujeme v zájmu efektivního vzdělávání dítěte, tj. v kontextu dlouhodobé spolupráce s rodinou.

Dny otevřených dveří

Před podáním přihlášky doporučujeme osobní návštěvu naší školy. Dny otevřených dveří se konají 8. dubna 2024. Sledujte prosím naše aktuality na tomto webu nebo na Facebooku.

Přihláška

Pokud se domníváte, že Otevřeno je pro vaši rodinu tou správnou volbou, vyplňte prosím “Dotazník pro uchazeče”. Vyplněnou “Žádost o přijetí dítěte do 1. ročníku” zašlete na e-mailovou adresu zástupkyně ředitele školy .

Pro organizaci zápisu nám velmi pomůže, když obdržíme žádost a dotazník s předstihem (alespoň dva týdny, tj. nejlépe do 31. 3. 2024) před samotnými zápisy, abychom mohli vše organizačně připravit a vám rodičům dát vědět konkrétní čas konání zápisu vašeho dítěte.

Pro formální správnost úředního podání, prosíme, abyste originál žádosti s vašimi vlastnoručními podpisy přinesli k zápisu ve středu 17. nebo ve čtvrtek 18. 4. 2024, dle toho, na který z termínů budete pozváni.

Dotazník pro uchazeče

Dotazník pro uchazeče” vyplňte prosím v předstihu před konáním zápisů. Otázky v dotazníku zjišťují motivaci rodičů pro umístění dítěte do ZŠ Otevřeno, priority a hodnoty rodiny v oblasti vzdělávání a výchovy, zkušenosti s předškolním vzděláváním, pohled rodičů na školní zralost dítěte apod.

Prosíme rodiče, aby zvážili připravenost svého dítěte na systematickou školní práci. Školní zralost je důležitým předpokladem pro to, aby čas ve škole byl po celou školní docházku příjemný a učení mohlo být radostné. V případě nejasností či dotazů spojených s posuzováním školní zralosti doporučujeme probrat situaci s pedagogy v mateřské škole, nabízíme také možnost konzultace s našimi průvodci.

Termín a průběh zápisů do 1. třídy pro školní rok 2024/2025

Zápisy budou probíhat ve středu 17. 4. a ve čtvrtek 18. 4. 2024. Pozveme vás na konkrétní čas. Během zápisu vedeme s dítětem neformální rozhovor, sledujeme jeho práci na různých stanovištích, sledujeme případnou interakci s ostatními dětmi a dospělými. Zároveň probíhá neformální rozhovor s rodiči nad dotazníkem. Přidělíme vám také zápisové číslo.

K zápisu nezapomeňte

  • rodný list dítěte (k zápisu lze přijímat děti, které dosáhnou 6 let věku do 31. 8. 2024)
  • případně doklad o odkladu školní docházky
  • své občanské průkazy
  • originál přihlášky (pokud jste poslali e-mailem)
  • přezůvky pro dítě

Kritéria přijímání

  • přítomnost dítěte u zápisu (5 bodů)
  • připravenost dítěte ke vzdělávání v souladu s formou a metodami ZŠ Otevřeno (5 bodů)
  • starší sourozenec ve škole (10 bodů)

Kritériem není místo bydliště (nejsme spádová škola) a ani termín odevzdání přihlášky.

Cílem zápisů je vytvoření vyvážené a harmonické skupiny dětí v prvním trojročí. Přihlížíme k věku a školní zralosti dítěte. V neposlední řadě je pro nás důležité, jaká očekávání mají oba rodiče od vzdělávání v Základní škole Otevřeno pro své dítě.

Výsledky

Výsledky přijímacího řízení vám budou oznámeny nejpozději do 13. 5. 2024 na našich webových stránkách v anonymizované podobě (“zápisová čísla”). Nepřijaté uchazeče budeme informovat dopisem, který bude odeslán do 13. 5. 2024.

Smlouva o poskytování vzdělávání, školné

Konečným krokem celého procesu u přijatých dětí je podepsání Smlouvy o poskytování vzdělávání. Termíny podepsání smlouvy budou dohodnuty individuálně.

Školné pro nové žáky ve školním roce 2024/2025 činí 78.000 Kč, tedy např. při dvanácti splátkách 6.500 Kč měsíčně.