Naše hodnoty

Děláme všechno pro to, aby si děti v naší škole uchovaly svou vnitřní svobodu a přirozenou zvídavost.

Učíme se v každé situaci. V bezpečném prostředí se v naší škole radostně rozvíjejí náš vztah k místu, kde žijeme, naše vzájemné vztahy a naše individuální kompetence: znalosti, dovednosti a postoje.

Máme své průvodce a spolužáky, kteří nám na cestě za poznáním mohou pomoci. Nejsme na učení sami.

Na učení si dopřáváme dostatek času. Nemusíme spěchat.

Všechno má své hranice, začátek i konec, svůj tvar. Učíme se poznávat hranice své i druhých.

Optimismus a odvaha

Sázíme na přirozenou zvědavost. Jsme optimisté. Věříme dětem. Jsou přirozeně zvídavé. Chtějí se učit, zkoumat svět, klást zajímavé otázky a hledat na ně odpovědi. Jsou pro nás bezedným zdrojem inspirace. Sázíme na vnitřní motivaci. Dáváme velký prostor tvořivým zájmům dětí.

Bezpečné prostředí

Bezpečí je pro nás na prvním místě. Věnujeme mu dostatek prostoru a času. Naši průvodci byli školeni v metodě SEE Learning (sociálně-emocionální učení) a Škola bez poražených. Rodiče jsou pro nás důležití partneři při podpoře dětí. Potkáváme se s nimi na častých akcích školy.

Individuální přístup

Ke každému přístupujeme s respektem k jeho osobnosti. Rozvíjíme individuální talenty. Poskytujeme dětem formativní hodnocení, neznámkujeme. Místo třídních schůzek máme tzv. tripartity, přátelské setkání dítěte, rodičů a třídního učitele. Nemáme třídy, ale trojročí (kolektivy s dětmi z první až třetí, čtvrté až šesté a sedmé a deváté třídy). Děti se učí společně se staršími i mladšími spolužáky. Zachováváme menší počet dětí v ročníku.

Smysluplné učení

Chceme, aby učení nebylo “pro školu”, ale aby dávalo smysl. Sledujeme aktuální poznatky z pedagogické psychologie. Některé předměty jsme spojili a pracujeme v nich projektovým způsobem. Využíváme v rámci možností tandemovou výuku. Domácími úkoly šetříme, to podstatné se mají žáci naučit přímo ve škole. Učíme v delších časových blocích, abychom si mohli dávat častější přestávky, když je to potřeba. Proces učení mapujeme a reflektujeme. Učíme až od devíti hodin ráno. Před výukou a po výuce je k dispozici školní družina zdarma.

Péče o životní prostředí

Vedeme děti k úctě k vlastnímu zdraví. Je pro nás důležitý udržitelný životní styl. Učíme se často venku, v přírodě, ale i ve městě, v kontaktu s reálným světem. Naše projekty směřujeme do opravdového života. Záměrně omezujeme používání technologií mimo čas výuky, abychom dávali prostor společně prožité radosti a dobrým vztahům tváří v tvář.