Studium v ZŠ Otevřeno

Máme otevřeno!

Přestup do Otevřena je možný i během školního roku.

Přijímáme žákyně a žáky i do vyšších ročníků. Aktuálně nám kapacita školy dovoluje přijmout:

  • 1. třída - 1 žákyně/žák
  • 3. třída - 2 žákyně/žáci
  • 4. třída - 3 žákyně/žáci
  • 5. třída - 3 žákyně/žáci
  • 6. třída - 4 žákyně/žáci
  • 7. třída - 1 žákyně/žák
  • 8. třída - 4 žákyně/žáci

Nabízíme také možnost zápisu pro školáky vedené v domácím vzdělávání.

O zápisu

Ve školním roce 2023/24 budeme přijímat devět dětí do první třídy.

Doporučujeme navštívit dny otevřených dveří.

Informace o zápisu pro školní rok 2023/2024.

Seznámení se školou

Pro bližší seznámení se školou si přečtěte představení školy

Pokud se k nám chcete podívat, máme pro vás otevřeno! Svou návštěvu si, prosíme, předem domluvte emailem nebo telefonicky.

Přijďte se podívat na zahájení týdne na pondělním celoškolním kruhu, nebo nahlédněte do našich hodin a udělejte si představu, jak u nás pracujeme. Navštivte některou z našich školních akcí.

Sledujte nás na sociálních sítích.

Návaznost na střední školy

Absolventi naší školy se úspěšně hlásí na rozmanité střední školy, od středních odborných škol přes gymnázia až po střední školy v zahraničí.

Naši průvodci nabízejí žákům a žákyním přípravu na přijímací řízení z matematiky a českého jazyka.

Školné

Pro školní rok 2023/24 činí minimální školné 52.371,- Kč ročně, tj. 4.354,- Kč ve 12ti měsíčních splátkách.

Dále rodiče hradí dvakrát ročně příspěvek na aktivity ve výši 2.000 Kč za pololetí.

V ceně není stravné ve školní výdejně jídla. Škola poskytuje družinu před vyučováním od 7:30 a po vyučování do 16:30 každý den zdarma.