Prohlídka Slunce, jeho skrvn a protuberací v benátecké hvězdárně. Byli jsme plní otázek:)